Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Aktivita - odpočinek/kardiovaskulární a pulmonální odezva/neefektivní tkáňová perfuze (cerebrální) - 00024 etapa

Definice

Snížená hladina kyslíku v krvi a následné selhání výživy tkání na kapilární úrovni.

Příčiny vzniku

 • snížený objem cirkulující krve – hypovolemie
 • zvýšený objem cirkulující krve – hypervolemie
 • přerušení tepenného řečiště
 • přerušení žilního řečiště
 • porucha výměny plynů
 • mechanická redukce žilního nebo tepenného řečiště
 • hypoventilace
 • snížený transport kyslíku  přes alveolární nebo kapilární membránu
 • neshoda ventilace s průtokem krve
 • snížená koncentrace hemoglobinu v krvi
 • nadměrná hladina enzymů
 • změna vazby hemoglobinu ke kyslíku
 • hypotenze
 • periferní vazokonstrikce

Určující znaky

objektivní

 • poruchy řeči
 • polykací obtíže
 • změna reaktivity zornic
 • změny duševního stavu
 • změny chování, neklid
 • poruchy motoriky (možná paréza  a  plegie)
 • ochrnutí
 • poruchy vědomí (kvantitativní a kvalitativní)

Očekávané výsledky

 • pacient je schopen se dorozumět
 • pacient používá neverbálních prostředků ke komunikaci
 • pacient je orientován  v místě, čase a prostoru
 • pacient je schopen udržet pozornost
 • pacient je schopen přijímat potravu a tekutiny
 • pacient má zajištěn alternativní způsob výživy
 • pacient je schopen maximální možné  sebepéče
 • rodina pacienta chápe změny způsobené chorobou a rozumí všem opatřením, které vyžaduje jeho stav

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • zhodnoť schopnost pacienta dorozumět se a najdi způsob, jak se dorozumět
 • sleduj duševní stav, event. stavy zmatenosti
 • sleduj přítomnost zrakových poruch
 • sleduj bolesti hlavy, závratě
 • sleduj změny osobnosti
 • sleduj bilanci tekutin

prováděcí intervence

 • mluv pomalu, klidně, zřetelně a tak, aby pacient mohl odezírat
 • informuj pacienta, proč nemůže mluvit
 • nacvičuj s pacientem komunikaci
 • zaznamenávej možné zrakové poruchy a bolesti hlavy
 • najdi optimální polohu pacienta při přijímání potravy a tekutin
 • při podávání stravy postupuj trpělivě
 • zajisti správnou teplotu potravy a tekutin
 • zajisti dietu, která bude vyhovovat pacientovi s polykacími obtížemi
 • vytvoř individuální plán pro pacienta, který zajistí maximální možnou úroveň sebepéče

posílení zdraví

 • edukuj rodinné příslušníky o metodách pomáhajících pacientovi v jeho problémech

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít