Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Vztahy/role pečovatele/riziko zhoršení rodičovské role - 00057 etapa

Definice

Riziko vyskytující se u osoby primárně odpovědné za péči a spočívající v neschopnosti vytvořit, udržet nebo znovu dosáhnout prostředí, které by podporovalo optimální růst a vývoj dítěte.

Rizikové faktory

 • oddělení od dítěte z důvodu chronické nemoci, postižení
 • váznoucí soudržnost rodiny, manželský konflikt, změny v rodině
 • stres
 • finanční potíže
 • přetížení v roli rodiče
 • nízký sociokulturní standard
 • neplánované nebo nechtěné těhotenství
 • chybějící nebo špatný model rodičovské role
 • nízká sebeúcta
 • sociální izolace
 • nedostatek znalostí o vývoji dítěte
 • nízká úroveň vzdělání, omezení kognitivních funkcí
 • špatné komunikační schopnosti
 • preferování fyzických trestů
 • neodpovídající očekávání
 • nedostatečná identifikace s rolí

Očekávané výsledky

 • rodiče si jsou vědomi rizikových faktorů
 • rodiče si osvojí změnu životního stylu tak, aby se snížilo riziko vývoje problému
 • rodiče akceptují individuální situace
 • rodiče a děti vytvoří mezi sebou přiměřené pouto
 • rodiče se účastní aktivit, kurzů, které podporují osobní růst

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • zjisti složení rodiny
 • urči vývojové stadium rodiny
 • posuď rodinné vztahy a potřeby jednotlivých členů
 • posuď úroveň rodičovských dovedností a přihlédni k intelektuální, emoční a fyzické charakteristice obou rodičů
 • zjisti užívání alkoholu, drog, léků
 • pozoruj vzájemné chování mezi rodiči a dětmi

prováděcí intervence

 • umožni dostatek prostoru k vyjádření pocitů
 • zdůrazňuj pozitivní aspekty situace, hovoř s nadějí o schopnostech rodičů a možnostech zlepšení situace
 • povzbuzuj rodiče, vyjádři jim svoji podporu

posílení zdraví

 • zajisti dle potřeby kontakt se sociální pracovnicí, s psychologem
 • zapoj do procesu další členy širší rodiny, přátele

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít