Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Podpora zdraví/management zdraví/neefektivní léčebný režim komunity - 00081 etapa

Definice

Neuspokojivý způsob, jakým komunita zvládá začleňování léčby a druhotných následků nemoci do veřejných programů.

Příčiny vzniku

 • nedostatek bezpečí pro členy komunity
 • ekonomická nezajištěnost členů komunity
 • nedostupnost zdravotní péče pro komunitu
 • nezdravé prostředí
 • nedostupnost osvěty, edukace pro členy komunity

Určující znaky

subjektivní

 • členové komunity slovně vyjadřují neschopnost plnit léčebné potřeby

objektivní

 • absence programů a osob zabývajících se péčí o nemocné v rámci komunity jako celku
 • nedostatečné aktivity komunity v lékařské péči a systému prevence
 • nárůst příznaků onemocnění nad očekávanou normu pro početnost a typ populace
 • nedostatek spolupracujících subjektů v rámci komunity zaměřených na léčbu nemoci a jejích následků

Očekávané výsledky

 • komunita zjistí negativní i pozitivní faktory postihující léčebné programy zaměřené na léčebné a preventivní cíle
 • komunita se účastní  řešení problémů, které brání jejímu začlenění do léčebných a preventivních programů
 • ústup příznaků nemoci na úroveň její normální incidence a prevalence

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • kontaktuj sociálního pracovníka a společně s ním posuď úroveň zdravotní péče v komunitě (osoby nemocné, hendikepované)

prováděcí intervence

 • spolupracuj se zdravotním a sociálním odborem příslušného úřadu
 • vyslechni členy komunity o způsobu fungování komunity v oblasti zdravotní péče
 • pokus se zjistit příčiny neočekávané akcelerace nemoci v komunitě
 • posuzuj stupeň informovanosti a obeznámenosti s léčebným režimem v komunitě
 • podporuj kooperaci a svobodné vyjadřování členů komunity

posílení zdraví

 • pokus se vést komunitu k plánování zdravotních cílů
 • zprostředkuj dle možností edukační a informačně-osvětové materiály pro komunitu

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít