Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Podpora zdraví/management zdraví/zhoršené udržování domácnosti - 00098 etapa

Definice

Neschopnost rodiny nebo člena rodiny udržovat bezpečné a zdraví podporující prostředí.

Příčiny vzniku

 • onemocnění nebo poškození jednoho nebo více členů rodiny
 • nedostatečné vzory k vykonávání rolí
 • nedostatek znalostí
 • špatně zorganizovaný chod rodiny a neúčelné plánování činností v rodině

Určující znaky

subjektivní

 • členové domácnosti mají potíže udržet domácnost v komfortním stavu
 • členové domácnosti jsou ve výrazné finanční krizi
 • členové domácnosti potřebují s údržbou domácnosti pomoc

objektivní

 • chaotické uspořádání celé domácnosti
 • neumyté vybavení kuchyně, špinavé oděvy nebo ložní prádlo
 • nahromadění špíny, potravinového nebo hygienického odpadu
 • silný, odporný zápach
 • nepřiměřená teplota v domácnosti
 • přetíženost členů domácnosti (vyčerpání, úzkost)
 • nedostatek potřebného vybavení nebo pomůcek
 • výskyt červů nebo hlodavců
 • hygienické nedostatky v domácnosti, zničená hygienická zařízení nebo infekci podporující podmínky

Očekávané výsledky

 • rodina zná faktory, které způsobují obtížné udržování domácnosti
 • rodina přijala opatření ke změně životního stylu
 • rodina žije ve zdravém a bezpečném prostředí
 • rodina efektivně zachází se zdroji

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • urči důvod a závažnost problému
 • posuď projevy jednotlivých členů rodiny
 • zjisti, nakolik mylné informace ovlivňují život rodiny
 • zjisti míru soběstačnosti členů rodiny
 • posuď bezpečnost prostředí

prováděcí intervence

 • porovnej finanční potřeby a současnou situaci rodiny
 • veď členy rodiny k vytváření bezpečného prostředí

posílení zdraví

 • koordinuj plán opatření s ostatními odborníky
 • pozvi sociální pracovnici do domácnosti
 • motivuj rodinu k obstarání předmětů, pomůcek a nezbytného vybavení
 • veď rodinu k dodržování dlouhodobého plánu
 • zapoj do řešení situace širší rodinu nebo sousedy
 • pamatuj na možnost přetížení pečovatele v rodině, doporuč mu odpočinek

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít