Terapie

 ? 

léčba bolesti etapa

 • bolest je jedním z nejčastějších a nejobávanějších klinických symptomů nádorového onemocnění
 • incidence a intenzita bolesti závisí na typu nádoru
 • nejvíce bývají s bolestí spojeny nádory kostí, pankreatu, jícnu, podstatně méně pociťují bolest pacienti s leukemií a lymfomy
 • bolest u pacienta vyvolává další obtíže – únavu, nespavost, nechutenství, depresi atd.
 • neléčená bolest snižuje motivaci nemocného k léčbě, zhoršuje spolupráci
 • u většiny pacientů však může být bolest tlumena podáváním analgetik

Dělení nádorové bolesti

 • termín nádorová bolest je souhrnným označením pro celou řadu bolestivých stavů
 • pacienti mohou trpět několika typy bolesti současně

Dělení bolesti podle vztahu k nádorovému onemocnění

Vztah k nádorovému onemocnění Příklady
Bolest vyvolaná nádorem Kostní metastázy.
Prorůstání nádoru do měkkých tkání.
Mozkové metastázy s nitrolební hypertenzí.
Bolest vyvolaná diagnostikou a protinádorovou léčbou Bolest diagnostické procedury: punkce, trepanobiopsie, pooperační bolest.
Bolestivá neuropatie po chemoterapii (např. cis-platina, vinkristin, taxol).
Chronické bolesti po onkologických operacích (např. postmastektomický syndrom).
Bolesti po radioterapii (poradiační dermatitida a neuropatie).
Bolest bez přímé souvislosti s nádorovým onemocněním Postherpetická neuralgie.
Migréna.
Muskuloskeletární bolesti při degenerativních změnách kloubů a páteře.

(Vorlíček, Amrahámová, Vorlíčková a kol., 2006)


Dělení bolesti podle převažujícího patofyziologického mechanizmu

Typ bolesti Charakteristika Příklady
Nociceptorová somatická Bolest vyvolaná drážděním nervových zakončení (nociceptorů) při místním tkáňovém poškození; obvykle je dobře lokalizovaná v místě poškození. Prorůstání nádoru do svalů a kůže. Kostní metastázy.
Nociceptorová viscerální Bolest vyvolaná drážděním nociceptorů v orgánech dutiny břišní a malé pánve; bolest obvykle neostře lokalizovaná, někdy pacientem udávaná na jiném místě na povrchu těla (přenesená bolest). Bolest při nádorovém postižení slinivky břišní, střev, jater, močového měchýře.
Neuropatická Bolest vzniká v důsledku poškození struktur periferního nebo centrálního nervového systému; pacient udává pálivou, brnivou nebo elektrizující bolest a přitom nenacházíme poškození příslušné tkáně; často současně nacházíme i jiné senzomotorické poruchy. Bolestivá neuropatie po chemoterapii.
Plexopatie po radioterapii.
Poškození nervových plexů přímou nádorovou infiltrací.
Smíšená Bolest má současně vlastnosti nociceptorové i neuropatické bolesti. Nádor v oblasti malé pánve, který prorůstá do kostí a svalů pánevní stěny a současně destruuje nervové pleteně.

(Vorlíček, Amrahámová, Vorlíčková a kol., 2006)

Hodnocení nádorové bolesti

anamnéza bolesti

 • objasnění příčiny – co bolí, lokalizace
 • nástup bolesti
 • zhodnocení intenzity bolesti (verbální škála bolesti, numerická škála atd.)
 • zhodnocení charakteru bolesti
 • přenesení bolesti – pacient pociťuje bolest v částech těla, které jsou vzdálené od místa příčiny bolesti (metastázy v kyčli – bolest kolene, nádor pankreatu – bolest zad, ramene atd.)
 • trvání bolesti
 • zhodnocení ostatních souvisejících okolností – denní doba, denní aktivita, co bolest zhoršuje či zmírňuje atd.
 • hodnocení psychiky a chování pacienta – zkušenost pacienta s bolestí, psychický stav, chování
 • užití analgetik a zhodnocení jejich účinku

fyzikální vyšetření

 • vyšetření od hlavy k patě včetně neurologického vyšetření

Léčba nádorové bolesti

 • léčba bolesti je součástí komplexní onkologické léčby
 • využívá se kauzální a symptomatická léčba

kauzální léčba – využívá se postupů protinádorové léčby (operace, chemoterapie, radioterapie atd.) k zmenšení nebo odstranění nádoru

symptomatická léčba – ovlivňuje vznik, vedení a další vnímání bolestivé stimulace na různých úrovních periferního a centrálního nervového systému

 • základem léčby je farmakoterapie
 • existuje řada doporučení, jak léčit nádorovou bolest
 • doporučení WHO

I. stupeň – mírná bolest – neopioidní analgetikum + adjuvantní medikace

II. stupeň – středně silná bolest – slabé opioidy v kombinaci s neopioidními analgetiky + adjuvantní medikace

III. stupeň – silná bolest – silné opioidy někdy v kombinaci s neopioidními analgetiky + adjuvantní medikace (adjuvantní medikace jsou léčiva schválená pro použití u jiných problémů, než je management bolesti – např. antikonvulziva, antidepresiva, kortikosteroidy)

 • u trvalé bolesti je třeba analgetika podávat pravidelně tak, aby se udržovala vyrovnaná plazmatická hladina léku
 • velikost dávky je individuální
 • dávku je třeba zvyšovat postupně, až pacient pocítí úlevu
 • analgetika se podávají přednostně perorálně, lze i transdermálně (náplasti s analgetikem), rektálně
 • u silné bolesti lze využít aplikaci analgetik do epidurálního katétru, nověji lze využít implantované podkožní pumpy spojené se spinálním katétrem
 • nedoporučuje se aplikace i.m.inj., s.c.inj. – podání je samo o sobě bolestivé, doba absorpce je různá, v místě vpichu může vzniknout absces a fibróza díky opakované aplikaci atd.
 • vždy je třeba sledovat účinek léčby
 • farmakoterapii je třeba doplnit nefarmakologickými postupy:
  • psychologické a psychoterapeutické postupy
  • biofeedback (navození relaxace vědomou kontrolou tělesných funkcí, jako je TK, P, D, TT, pocení)
  • rehabilitace (masáže, ortézy, terapie teplem či chladem)
  • akupunktura
  • pastorační péče (podpora při hledání odpovědí na existenciální otázky – smysl života, vina, odpuštění, naděje, víra)
 • v případě nedostatečné úlevy od bolesti při použití systémového podávání analgetik je třeba zvažovat invazivní analgetické postupy, jako je regionální anestezie a neurochirurgické metody
  • neurotomie – resekce či excize spinálního nebo kraniálního nervu
  • chordotomie – k odstranění somatické bolesti na jedné straně či obou stranách těla
  • kryoanalgezie – deaktivace nervu pomocí ochlazené sondy
  • radiofrekvenční termoablace – narušení nervu teplem

Související lékařské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít