Lékařské diagnózy

 ? 

Tumor tlustého střeva (resekce střeva, stomie) etapa

Definice 

Nádorové, maligní onemocnění tlustého  střeva je výsledkem nekontrovatelného dělení buněk, které je způsobeno poškozením DNA. Zhoubné nádory jsou charakterizovány rychlým růstem, prorůstáním do okolní tkáně a sousedních orgánů. Dále schopností metastazovat, tj. růst i ve vzdálených orgánech a tkáních, kam jsou nádorové buňky zaneseny krevní nebo lymfatickou cestou. Po odstranění primárního nádoru nebo metastázy dochází k recidivě.

 • nejčastější nádory na zažívacím traktu
 • v 80 % karcinom
 • většina karcinomů vzniká maligní přeměnou adenomu

Etiologie

 • genetické vlivy
 • zevní vlivy
  • strava – vyšší konzumace živočišných tuků a bílkovin, nižší obsah vlákniny
  • nitrity, nitráty a PCR bifenyly, nedostatek selenu a kyseliny listové v potravě
  • změna složení bakteriální střevní flóry
 • prekancerózní stavy
  • ulcerózní kolitida
  • Crohnova choroba
  • stav po léčbě karcinomu
 • výskyt podle lokalizace
  • rektosigmoideum 55 %
  • pravý tračník 20 %
  • příčný tračník 11 %
  • levý tračník 6 %

Klinický obraz

 • anorexie
 • fyzická slabost
 • úbytek hmotnosti
 • tupá bolest břicha
 • krev ve stolici
 • hlen ve stolici
 • poruchy pasáže

podle lokalizace nádoru:

 • pravá polovina
  • dlouho asymptomatický průběh
  • prvním příznakem může být anemie
 • levá polovina
  • poruchy pasáže, obstipace střídaná průjmem, plynatost, enteroragie
 • rektum
  • bolestivý tlak v pánvi, enteroragie, příznaky - obstrukce lumen

pokročilé onemocnění včetně metastáz:

 • hepatomegalie
 • ascites
 • ikterus
 • hmatný tumor břicha

Diagnostika

anamnéza (rodinný výskyt)

fyzikální vyšetření

 • per rektum
 • per vaginam

laboratorní vyšetření

 • KO + diff.
 • nádorové markery CEA, Ca 19-9

zobrazovací vyšetření

 • RTG kontrastní vyšetření
  • irigoskopie
 • endoskopická vyšetření
  • rektoskopie
  • kolonoskopie s odběrem biopsie
 • UZ, CT k posouzení metastatického postižení
 • RTG plic k posouzení metastatického postižení
 • gynekologické a urologické vyšetření k vyloučení prorůstání

Terapie

režimová

 • podle stavu pacienta

dietoterapie

 • po operaci infuze, čaj
 • po obnovení peristaltiky postupně racionální strava
  • jíst pomalu, každé sousto pořádně rozkousat
  • jíst pravidelně, po malých dávkách
  • dostatek tekutin
  • nesycené nápoje
  • ne příliš tučná, kořeněná, sladká jídla
  • dostatek vitaminů a minerálních látek

farmakoterapie

 • analgetika
 • ATB – při zánětlivé komplikaci
 • antiemetika
 • antiulceróza
 • parasympatomimetika

speciální terapie

1. chirurgická

radikální operace

u všech operací jde stolice normální cestou

 • pravostranná hemikolektomie – odstranění nádoru na slepém střevě, vzestupném tračníku, na pravé straně příčného tračníku – obnovení pasáže anastomózou
 • resekce transverza – odstranění nádoru na příčném tračníku – obnovení pasáže anastomózou
 • resekce sigmoidea – odstranění nádoru na esovité kličce střevní – obnovení pasáže anastomózou
 • přední resekce – odstranění nádoru na přechodu esovité kličky a rekta – obnovení pasáže anastomózou
 • abdominoperineální amputace (Milesova operace ) - radikální odstranění nádoru konečníku nebo nádoru na esovité kličce; odstranění střeva s nádorem i s konečníkem – horní část esovité kličky se vyvede navenek jako terminální kolostomie
 • Hartmannova operace – u akutních stavů, při ileu; odstranění nádoru na esovité kličce, horní část esovité kličky se vyvede navenek jako stomie, dolní část se slepě uzavře; po zlepšení stavu nemocného možnost obnovení pasáže anastomózou

paliativní operace

 • elektrokoagulace
 • kryochirurgické odstranění

2. radioterapie

 • předoperačně – operace za 5-6 týdnů po skončení ozáření
 • pooperačně – ovlivňuje zbytkovou nádorovou chorobu v pánvi, snižuje riziko recidivy
 • sendvičová metoda – předoperačně i po operaci
 • paliativní – u inoperabilních nádorů
 • brachyterapie

3. chemoterapie

 • neadjuvantní – kombinace s radioterapií
 • adjuvantní – standardní léčba u stadia III
 • paliativní – u pokročilého nádorového onemocnění

screening karcinomu
u příbuzných 1. řádu s pozitivním RA vyšetřením stolice na okultní krvácení, při pozitivitě – kolonoskopické vyšetření

předoperační příprava

 • obecná
 • speciální

dokonalé vyprázdnění střeva dle ordinace operatéra a aktuálního stavu nemocného

příprava - edukace nemocného na ošetřování stomie

předoperační ATB - krytí lokálně nebo celkově

pooperační péče

 • všeobecná pooperační péče
 • umístění na JIP – monitorace vitálních funkcí, bolesti, vnitřního prostředí
 • monitorace bilance tekutin
 • zajištění parenterální výživy do doby funkčnosti peristaltiky střeva případně vyprazdňování stomií

péče o čerstvou stomii

 • sterilní vzdušné krytí stomatu v prvních 48 hod.
 • propálení vlastní stomie elektrokauterem
 • kontrola odchodu plynů, stolice
 • kontrola barvy, velikosti stomie

edukace nemocného o ošetřování stomie stoma-sestrou

Komplikace

 • uskřinutí stomie
 • zapadnutí stomie
 • dehiscence operační rány po laparotomii
 • metastázy

Kolostomie Stomické pomůcky Stomické pomůcky Stomické pomůcky Stomické pomůcky Stomické pomůcky Stomický koutek Péče o stomii Stomické pomůcky Stomické pomůcky Stomické pomůcky Stomické pomůcky Ošetření stomie

Související terapie:

Související ošetřovatelské diagnózy:

Související edukace:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít