Terapie

 ? 

Monitorace fyziologických funkcí etapa

Sleduje se stav vědomí, P, D, TT, TK.

Zásady hodnocení

 • hodnocení fyziologických funkcí v pravidelných intervalech
  • první hodinu měření každých 15 minut
  • druhou hodinu měření každých 30 minut
  • dalších 22 hodin každou hodinu nebo dle ordinace lékaře
 • hodnocení stavu operační rány (krvácení, bolest, drenáže, barva kůže a sliznic)
 • stav diurézy nejprve za jednu hodinu, následně se interval prodlužuje dle ordinace lékaře
 • stav invazivních vstupů
 • klasifikace tíže flebitis dle Madona
  • stupeň 0 – není bolest ani reakce v okolí
  • stupeň 1 – pouze bolest, není reakce v okolí
  • stupeň 2 – bolest a zarudnutí
  • stupeň 3 – bolest, zarudnutí, otok nebo bolestivý pruh v průběhu žíly
  • stupeň 4 – hnis, otok, zarudnutí a bolestivý pruh v průběhu žíly
 • záznam do dokumentace

Stupně kvantitativní poruchy vědomí Pulsní oxymetr Monitor pro sledování životních funkcí Monitor pro sledování životních funkcí Pulzní oxymetr Resuscitační vozík Pomůcky k zajištění dýchacích cest Měření oxygenometrem Monitoring fyziologických funkcí Plicní ventilátor Glasgow Coma Scale Bodovací schéma podle Beneše Acidobáze - kapilární odběr Acidobáze - arteriální odběr Analyzátor pro vyšetření ASTRUPA

Související lékařské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít