Terapie

 ? 

Péče o operační ránu etapa

 • stav kontroluje lékař i sestra za současného záznamu do dokumentace
  • kontrola funkčnosti obvazu
  • prosakování krví nebo sekretem
  • čistota
  • kontrola okolí  (známky zánětu)
  • kontrola celkového stavu pacienta se zaměřením na celkové projevy zánětu
 • převaz
  • první převaz dle potřeby kontroly rány, jinak za 24 hodin
  • při hojení per primam 3.–4. den krytí plastickým obvazem (Novikov)
  • stehy jsou obvykle vytahovány 7.-10. den po operaci, nejprve ob jeden

Nejčastější pooperační komplikace

infekce v ráně (hojení rány per sekundam)

je častá u výkonu v infikovaných ranách

 • příčiny
  • septické operace (akutní apendicitis, akutní peritonitis, primární ošetření traumat)
  • kontaminace rány samotným pacientem (z jeho kůže, otevřené trávicí trubice)
  • kontaminace během operace operační skupinou (jejich rukama, kapénkovou infekcí)
  • kontaminace operačním materiálem (nástroje, šicí materiál)
  • neaseptické prostředí na operačním sále (cirkulující vzduch)
  • kontaminace v pooperačním období (neasepticky provedený převaz)
  • řadíme je mezi nozokomiální infekce (kontaminace většinou  kmeny rezistentními na některá antibiotika)
 • příznaky
  • dle druhu a virulence infekce, umístění operační rány a celkového stavu nemocného
  • zvýšená teplota
  • leukocytóza
  • místní známky infekce (zarudnutí, napětí kůže, bolest)
 • léčebná opatření
  • antibiotika
  • vypuštění hnisu z rány, vložení drénu
 • prevence
  • dodržování asepse
  • šetrná operační technika bez zhmoždění tkání

krvácení z operační rány

 • příčiny
  • porucha koagulace
  • nedostatečná zástava krvácení během operace
 • projevy
  • po ukončení operace zvýšení krevního tlaku
  • prosakování krve mezi stehy, do obvazu
  • vytvoření podkožního hematomu, pokud se krev hromadí v podkoží; dále se přidružuje pocit tlaku v ráně, zvýšení tělesné teploty, zduření rány
  • anemie
 • léčebná opatření
  • komprese rány
  • revize operační rány
 • prevence
  • pečlivé stavění krvácení během výkonu
  • úprava koagulace
  • zavedení drénu, pokud očekáváme krvácení

rozestup operační rány (dehiscence)

nejčastěji postihuje laparotomie

ohrožení jsou pacienti s malignitou, kacheksií, ikteričtí, s nedostatkem bílkovin a vitaminů

 • další příčiny vzniku
  • technická chyba při sutuře
  • chybné vedení řezu
  • drény vyvedené ránou
  • pooperační krvácení
  • infekce
  • chyba při mobilizaci, pohybu (vstávání s použitím nitrobřišních svalů při přímém posazování)
  • dehiscence může postihnout všechny vrstvy a po celé délce operační rány nebo pouze některou část
  • znamená prodloužení doby hojení
  • ránu je možné sekundárně uzavřít stehem
 • prevence
  • eliminace již výše uvedených příčin
  • tlumení kašle v pooperačním období
  • zábrana zvracení zavedením žaludeční sondy
  • edukace pacienta

Osteosyntéza - zevní fixátor Péče o rány – převazový vozík Převaz operační rány

Související lékařské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít