Terapie

 ? 

Péče o dýchací cesty etapa

při přetrvávající intubaci

 • zajištění průchodnosti dýchacích cest pomocí pravidelného odsávání z HCD i DCD nebo dle ordinace lékaře
 • zvlhčování přiváděné směsi
 • kontrola a zajištění funkčnosti ventilátoru
 • ošetřovatelská péče jako u pacienta s UPV, v bezvědomí

extubovaný pacient

 • pacient při vědomí
 • pacient v poloze, kterou si zvolí

dechová rehabilitace

Nejčastější pooperační komplikace

atelektáza

nevzdušnost určitého okresku plicní tkáně

 • příčiny
  • hromadění bronchiálního sekretu
 • příznaky
  • odpovídají rozsahu vyřazené plicní tkáně
 • léčebná opatření
  • dechová gymnastika
  • pravidelné odkašlávání, je-li pacient při vědomí
  • v bezvědomí – odsávání dýchacích cest
  • aplikace kyslíku
  • tracheotomie
  • antibiotika

aspirace

vniknutí pevných látek do dýchacích cest

 • příčiny
  • zvracení
 • příznaky
  • akutní dechová nedostatečnost
  • později tracheobronchitida, bronchopneumonie
 • léčebná opatření
  • okamžité odsátí dýchacích cest
  • laváž dýchacích cest
  • antibiotika
  • řízená ventilace
 • prevence
  • předoperační odsátí žaludečního obsahu
  • pooperační sledování nemocného
  • poloha pacienta po operaci na boku se zvednutou horní polovinou těla

plicní edém

přítomnost tekutiny v alveolech

 • příčiny
  • selhání levého srdce
  • zvýšený objem tělesných tekutin
  • alergie (zvýšená propustnost plicních kapilár)
  • selhání ledvin
 • příznaky
  • dušnost
  • úzkost
  • studený pot
  • chladná, bledá akra
  • vykašlávání zpěněného narůžovělého sputa
  • vpadávání supraklavikulárních jamek
  • prodloužené exspirium se spastickými bronchitickými fenomény 
  • cyanóza
  • zvýšená náplň krčních žil
  • tachypnoe
  • tachykardie
  • arytmie
  • zpočátku hypertenze
  • později hypotenze
  • vznik kardogenního šoku
 • léčebná opatření
  • diuretika
  • absolutní klid na lůžku v poloze vsedě
  • kardiotonika
  • opiáty
  • nitráty
  • hrazení ztrát kalia
  • aplikace kyslíku
  • nekrvavá venepunkce (stažení tří končetin turniketem, které se střídá po 15 minutách)
 • prevence
  • měření CVT

apnoe

zástava dýchání

 • příčiny
  • doznívání anestezie
  • později respirační a kardiální komplikace

pneumonie

nejčastěji se jedná o bronchopneumonii

 • příčiny
  • exacerbace chronické bronchopneumonie
  • neaseptické zacházení s intubační kanylou a odsávání dolních cest dýchacích
 • příznaky
  • zvýšená teplota
  • kašel s expektorací
  • léčebná opatření
  • antibiotika
  • vyšetření sputa na K+C
  • inhalace
  • dechová gymnastika

Nebulizátor u lůžka dítěte Nádoba s nebulizační tekutinou Podávání kyslíku kyslíkovou maskou Podávání kyslíku kyslíkovými brýlemi Umělý nos Tracheostomie a tracheostomická maska Nebulizátor Pomůcky k zajištění dýchacích cest Biensteinova škála k hodnocení situace a rizik v oblasti dýchání

Související lékařské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít