Terapie

 ? 

Poloha, polohování etapa

 • bezprostředně po zákroku, pokud není určeno jinak, je zvolena poloha na zádech bez polštáře s mírně zvednutým podhlavním panelem
 • včasná postupná mobilizace pacienta - kapitola rehabilitační ošetřovatelství

Nejčastější pooperační komplikace

 • imobilizační syndrom
 • tromboembolické komplikace

příčiny

  • poškození endotelu žilní stěny
  • zpomalení krevního proudu
  • zvýšená krevní srážlivost
  • zvýšená viskozita krve
 • tromboflebitida
  • zánět žilní stěny s poškozením endotelu a tvorbou trombu

příčiny

  • poškození zevními vlivy (infekce - nedodržení zásad asepse při odběru krve)
  • toxické vlivy
  • alergie

příznaky

  • zarudlé, bolestivé a teplé zduření v oblasti povrchové žíly

léčebná opatření

  • antibiotika
  • znehybnění končetiny ve zvýšené poloze na dlaze nebo polštáři
  • studené obklady
  • protizánětlivé masti
 • flebotrombóza
  • postihuje spíše hluboké žíly
  • tvorba trombu, který ulpívá na stěně, jeho volná část bývá často příčinou embolie plicní

příznaky

  • otok
  • napjaté a bolestivé svaly lýtka (,,ztuhnutí lýtka“)
  • omezení hybnosti
  • Homansovo znamení (bolest v lýtku a chodidle při došlápnutí, kašli, při ohnutí v hlezenním a v kolenním kloubu)
  • alterace
  • tachykardie
  • zvýšená teplota
  • namodralá až mramorová barva končetiny
  • oslabená až vymizelá pulzace na postižené končetině
  • porucha až ztráta čití

prevence

  • předoperační nácvik správného dýchání, cvičení končetinami
  • úprava chorob kardiovaskulárního systému
  • vyrovnání elektrolytové a vodní bilance
  • úprava anemie
  • miniheparinizace před výkonem dle platného schématu
  • časná mobilizace po operaci
  • dechová gymnastika
  • pasivní a aktivní cvičení
  • elevace dolních končetin
  • bandáže dolních končetin

léčebná opatření

  • kontinuální podávání Heparinu i.v.
  • antibiotika
  • klid na lůžku s elevací dolních končetin
  • bandáže dolních končetin
  • chirurgické odstranění trombu
 • plicní embolie
  • mechanická překážka (nejčastěji trombus z dolních končetin) v malém krevním oběhu
  • vyvolávajícím faktorem pro uvolnění trombu bývá změna polohy, tlak na stolici, zakašlání

příznaky

  • dle rozsahu obstrukce plicního řečiště
  • obraz cor pulmonale
  • hemoptýza
  • bolest na hrudi
  • dušnost
  • povrchní dýchání
  • cyanóza
  • úzkost, strach ze smrti
  • synkopa
  • tachykardie
  • tachypnoe
  • hypotenze

léčebná opatření

  • tlumení bolesti
  • aplikace kyslíku
  • kardiotonika
  • úprava hemodynamiky
  • intubace s řízenou nebo podpůrnou ventilací
  • antikoagulancia
  • v akutním stavu intravenózně
  • později perorální forma
  • souběžně dlouhodobé sledování koagulace
  • embolektomie

prevence

  • viz prevence flebotrombózy
  • u opakovaných embolií – chirurgický výkon na dolní duté žíle

Hodnocení rizika vzniku dekubitů – Bradenové stupnice Hodnocení rizika vzniku dekubitů – Knollova stupnice Hodnocení rizika vzniku dekubitů – Nortonové stupnice Škála k hodnocení rizika vzniku žilní trombózy Jednoduchý „screeningový“ nástroj pro určení rizika pádu Predilekční místa v poloze na zádech Predilekční místa v poloze na boku Predilekční místa v poloze na břiše Predilekční místa v poloze vsedě Polohování pacienta Použití polohovací podložky Bandáže dolních končetin

Související lékařské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít