? 

Biologická léčba etapa

V rámci biologické léčby duševních poruch se používá několika postupů, z nichž nejrozšířenějšími jsou psychofarmakoterapie a elektrokonvulzivní léčba.

Hlavními skupinami psychofarmak v psychiatrii jsou antipsychotika, antidepresiva,  anxiolytika, hypnotika, tymoprofylaktika, nootropika, psychostimulancia a antialkoholika.

Elektrokonvulzivní léčba („elektrické šoky“) je aplikace elektrického proudu do mozku pacienta za terapeutickým účelem. Její hlavní indikace je deprese (těžká, rezistentní na farmaka, se sebevražednými tendencemi). Jedná se o nejúčinnější známý způsob léčby deprese, pomáhá až 90 % nemocných, zatímco na antidepresiva odpovídá přibližně 60 % pacientů s depresí. Nemocný je při zákroku ve stavu krátkodobé celkové anestezie.

Kromě těchto významných terapeutických postupů využívá biologická léčba ještě účinků fototerapie a spánkové deprivace.

Skip Navigation Links.
VOŠ zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, http://www.zshk.cz, herma@zshk.cz     (MultiMedia SoftWare, info@mmsw.cz)

Výuka

Terapie 

VýukaSkip Navigation Links > Terapie
   Uživatel
 Heslo
 
Skip Navigation Links čtvrtek 28. ledna 2021 02:45