Terapie

 ? 

Psychofarmaka etapa

Hlavní skupiny psychofarmak v psychiatrii jsou

  • antipsychotika (schizofrenie)
  • antidepresiva (deprese a úzkostné poruchy)
  • anxiolytika (krátkodobé zmírnění úzkosti)
  • hypnotika (poruchy spánku)
  • tymoprofylaktika (prevence mánie a deprese)
  • nootropika (organické duševní poruchy)
  • psychostimulancia (hyperkinetická porucha)
  • antialkoholika (závislost na alkoholu)

V rámci všech těchto skupin jsou obvykle na trhu klasické preparáty, které mají relativně dobrou léčebnou účinnost, avšak celou řadu účinků nežádoucích. Oproti tomu moderní léky jsou účinnější, s menšími nežádoucími účinky, jsou však ekonomicky nákladné.

Jednotlivé skupiny psychofarmak jsou rozpracované v kapitole farmakologické léčby.

Související lékařské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít