Terapie

 ? 

Elektrokonvulzní léčba etapa

Elektrokonvulzní terapie (dále EKT) je nefarmakologická biologická léčebná metoda. Průchod střídavého nebo modulovaného stejnosměrného proudu o napětí 80–120 V po dobu 0,1–1,3 sekundy mozkem z bitemporálně (nebo unilaterálně) přiložených elektrod má po zákroku rychle nastupující, masivní antidepresivní a antipsychotické účinky. Za účelem minimalizace tonicko-klonických křečí příčně pruhovaného svalstva se výkon provádí v krátkodobé celkové anestezii, s použitím periferních svalových relaxancií (kurarimimetik) při řízeném dýchání, za účasti anesteziologa. Série EKT (6–12 aplikací) je aplikována lékařem zpravidla 2–3x týdně.

Před zahájením léčby lékař provede celkové poučení, vysvětlení důvodů EKT a získá informovaný souhlas nemocného k výkonu.

Ošetřovatelská péče o pacienta během EKT patří mezi důležité ošetřovatelské činnosti. Správné poučení a správná příprava pacienta je důležitou intervencí pro úspěšné provedení EKT. Správná péče o pacienta během vlastní EKT i po jejím ukončení pozitivně ovlivňuje léčebný efekt EKT. Ošetřovatelská péče během EKT je důležitou intervencí v prevenci možných komplikací a v zajištění pohody u pacienta.

Pomůcky k výkonu

 • elektrokonvulzní přístroj
 • defibrilátor
 • odsávací přístroj
 • oxymetr
 • kyslík
 • laryngoskop
 • endotracheální kanyla
 • ústní vzduchovod
 • roubík do úst
 • EEG gel, lihobenzin
 • tonometr, fonendoskop, neurologické kladívko
 • léky  a pomůcky k aplikaci anestezie dle ordinace lékaře
 • dokumentace pacienta

Povinnosti sestry před výkonem

 • zajistit vyšetření pacienta dle ordinace lékaře
 • edukace pacienta v předvečer výkonu (aby od půlnoci nejedl, nepil, nekouřil)
 • dohled před výkonem na jeho hygienu a vyprázdnění
 • zajistit, aby si odložil umělý chrup, kontaktní čočky a kovové předměty (zajistit jejich bezpečné uložení)
 • připravit a zkontrolovat přístroj k EKT, ostatní přístroje a pomůcky k výkonu

Povinnosti sestry po výkonu

 • uložit nemocného po výkonu do zotavovací polohy
 • sledovat po ukončení EKT stav vědomí, TK, P dle ordinace lékaře
 • zajistit pacientovi klidný spánek po výkonu (cca 3 hodiny)
 • zajistit pacientovi po výkonu pomoc v sebepéči
 • začlenit pacienta do kolektivu ostatních pacientů

Související lékařské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít