Lékařské diagnózy

 ? 

Schizofrenie etapa

Definice

Schizofrenie je chronické onemocnění charakterizované význačnými poruchami myšlení, vnímání a nepřiměřenou nebo oploštělou afektivitou.

Základní typy schizofrenie

 • paranoidní schizofrenie
 • hebefrenní schizofrenie
 • katatonní schizofrenie

Patogeneze

Schizofrenii chápeme jako důsledek vzájemného působení dvou faktorů

 • dispozice (zranitelnost)
 • zátěž (stres)

Dědičná nebo získaná vloha pod vlivem zátěže disponuje k selhání adaptivních funkcí duševního života.

Etiologie

Příčina není zcela známa.  K jejímu vzniku je patrně zapotřebí výskyt několika rizikových faktorů současně. K nejlépe doloženým patří

 • a) genetické vlivy
 • b) porod v zimních a časných jarních měsících v místech s vysokou hustotou obyvatelstva – možné virové infekce matky ve druhém trimestru těhotenství během podzimních nachlazení
 • c) další prenatální a perinatální vlivy – nedostatečná výživa plodu, významná porodní nezralost, hypoxie plodu

Klinický obraz

ad a) U paranoidní schizofrenie převládají relativně stálé bludy, převážně paranoidní. Jsou doprovázeny především sluchovými halucinacemi i jinými poruchami vnímání.

ad b) U hebefrenní schizofrenie bludy a halucinace nejsou dominantní.
Je postižena více afektivní složka. Nálada je povrchní a nepřiměřená situaci. Myšlení dezorganizované, řeč nespojitá. Objevuje se nezodpovědné chování, sklon k samotářství, dochází ke ztrátě rozhodnosti, průbojnosti a opuštění cílů.
Tato forma schizofrenie začíná obvykle ve věku  15-25 let.

ad c) U katatonní schizofrenie převládají výrazné psychomotorické poruchy. Mohou mít formu:

 • neproduktivní s hlubokým psychomotorickým útlumem a pasivním negativizmem
 • produktivní s chorobnou slovní nebo motorickou aktivitou (grimasování, stereotypie, příznak ozvěny)

Diagnostika

psychiatrické vyšetření – pozorování, rozhovor, anamnéza

somatické vyšetření

psychologické vyšetření – pozorování, testy

laboratorní vyšetření

zobrazovací metody - EEG

sociální šetření

Terapie

biologická léčba

 • psychofarmakoterapie – antipsychotika, neuroleptika
 • ECT

psychoterapie

 • individuální
 • skupinová

psychosociální léčba

 • edukace
 • rodinná terapie
 • trénink kognitivních funkcí
 • nácvik sociálních a komunikačních dovedností
 • ergoterapie, arteterapie, LTV

Související vyšetřovací metody:

Související terapie:

Související ošetřovatelské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít