Lékařské diagnózy

 ? 

Afektivní poruchy etapa

Definice

 • Základem těchto poruch je změna nálady. Nálada je buď chorobně smutná – depresivní nebo nadnesená – manická.
 • Poruchy nálady jsou doprovázeny odpovídajícími změnami v chování.
 • Nejzávažnějším jevem v průběhu depresivní fáze je sebevražda.

Dělení afektivních poruch

Depresivní poruchy

 • depresivní epizoda
 • periodická depresivní porucha (v anamnéze již alespoň jedna depresivní epizoda)
 • dystymie (trvalá porucha nálady)

Bipolární poruchy

 • manická epizoda
 • bipolární afektivní porucha
 • cyklotymie (trvalá nestálost nálady)

Patogeneze

 • hlavním faktorem při vzniku deprese je nedostatečné množství noradrenalinu
 • mánie souvisí též s nadbytkem noradrenalinu
 • změny a poruchy mozkového metabolizmu – hladiny dopaminu, noradrenalinu, serotoninu

Etiologie

Příčiny deprese nejsou dosud uspokojivě objasněny. K rizikovým faktorům se přiřazují:

 • genetické vlohy – dědičnost
 • určité momenty při vývoji osobnosti
  • nedostatečné uspokojování potřeb dítěte v prvním roce jeho života
  • ztráta blízké osoby v dětství i v pozdějším věku
 • psychická traumatizace
  • problémy osobní, rodinné, v zaměstnání...
 • biologická zátěž
  • hypotyreóza
  • léčba steroidy

K příčinám bipolárních poruch lze přiřadit

 • genetické vlohy – dědičnost
 • biologická zátěž
 • hypertyreóza

Klinický obraz

 • Hlavní příznaky depresivních poruch (depresivní epizody, periodické depresivní poruchy)
  • psychomotorické zpomalení
  • pokleslá, chorobně smutná nálada bez odpovídající příčiny
  • zhoršené soustředění a pozornost
  • snížené sebevědomí
  • sebeobviňování, pocity viny
  • neschopnost radovat se z činností a ztráta dřívějších zájmů
  • poruchy spánku
  • nechutenství, úbytek na váze
  • přejídání, přibývání hmotnosti
  • únava, pocit ztráty energie
  • ztráta zájmu o sexuální aktivity
  • celková vyčerpanost
  • sebevražedné myšlenky a jednání
 • Příznaky dystymie
  • trvale pokleslá nálada
  • pocity beznaděje, bezvýchodnosti
  • snížené sebevědomí
 • Hlavní příznaky manické epizody
  • zrychlené psychomotorické tempo
  • nadnesená nálada, veselá, nepřiměřená situaci
  • nesoustředěnost
  • zrychlené myšlení
  • zvýšené sebevědomí
  • snížená potřeba spánku
  • sklon navazovat i náhodné společenské kontakty, případně hypersexualita
 • Hlavní příznaky bipolární afektivní poruchy
  • celoživotní epizodický výskyt různých poruch nálady – depresivní, manické, smíšené včetně výše uvedených příznaků
 • Příznaky cyklotymie
  • trvalá nestálost nálady zahrnující četná období mírné deprese a nadnesené nálady
  • občas nálada normální a stabilní
  • výkyvy nálady nejsou ve vztahu k životním událostem

Diagnostika

anamnéza

 • psychiatrické vyšetření – pozorování, rozhovor
 • somatické vyšetření
 • psychologické vyšetření – pozorovací, testové
 • laboratorní vyšetření
 • zobrazovací vyšetření

Terapie

Depresivní poruchy

 • biologická léčba
  • psychofarmakoterapie – antidepresiva
  • ECT
  • fototerapie
  • spánková deprivace
 • psychoterapie
  • individuální
  • skupinová
  • edukace
  • ergoterapie, arteterapie
 • LTV

Manické epizody

 • biologická léčba
  • psychofarmakoterapie - neuroleptika, benzodiazepiny, tymoprofylaktika – lithium
  • ECT

Bipolární afektivní poruchy

 • biologická léčba
  • psychofarmakoterapie - tymoprofylaktika – lithium, antikonvulziva – carbamazepin

Prostředí pro léčbu světlem - psychiatrie Aplikace světla - psychiatrie

Související vyšetřovací metody:

Související terapie:

Související ošetřovatelské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít