Terapie

 ? 

Celková anestetika etapa

 • jsou léčiva, která navozují stav bezvědomí spojený s odstraněním bolesti
 • jsou to látky tlumící centrální nervovou soustavu

cílem léčby je

 • dočasně odstranit vnímání bolesti
 • ovlivnit motoriku kosterních svalů a pohybových reflexů

požadavky na celková anestetika

 • mají mít rychlý nástup účinku
 • nesmí ohrožovat život pacienta – především důležité životní funkce – dýchání
  a krevní oběh
 • dobrá regulovatelnost narkózy
 • rychlé ukončení narkózy

nežádoucí  účinky  celkové anestezie

 • poruchy dechu
  • laryngospazmus
  • zapadnutí jazyka
  • lokální dráždění sliznice horních cest dýchacích – zvýšená sekrece hlenů
  • aspirace zvratků
  • při předávkování – paralýza dechu
 • poruchy cirkulace krevního oběhu
  • snížení nebo zvýšení TK
  • poruchy srdečního rytmu
  • šok z anestezie
 • toxické poruchy jater a ledvin
  • hepatotoxicita

Premedikace

 • předoperační příprava pacienta
 • vhodná volba a kombinace léčiv prohlubuje účinek anestetik, snižuje jejich spotřebu a výskyt nežádoucích účinků

benzodiazepiny

  • zklidnění pacienta

neuroleptika

  • zesilují účinek celkových anestetik

parasympatolytika

  • zabraňují laryngospazmu, bradykardii
  • snižují bronchiální sekreci žláz
  • tlumí zvracení

beta – sympatolytika

  • chrání myokard před vznikem arytmií

myorelaxancia

  • uvolnění svalového napětí

V dnešní době se celkové anestezie dosahuje kombinací různých léčiv.

Dělení celkových anestetik podle způsobu aplikace

inhalační anestetika

 • plyny
  • oxid dusný (rajský plyn)
   • samotným nelze dosáhnout dostačující účinek pro chirurgický výkon
   • má dobré analgetické účinky, proto se kombinuje s jinými anestetiky
   • dá se použít bez obav, v nezměněné formě se vydýchá plícemi
   • použití v porodnictví

těkavé kapaliny

éter, halotan, izofluran, enfluran, desfluran, sevofluran

vyžadují specifické anestetické přístroje

 • éter
  • ve vyspělých zemích je obsolentní – nepoužívá se
  • pomalý nástup, po ukončení anestezie – zvracení
  • dráždí dýchací cesty, je vysoce výbušný
  • má analgetické a myorelaxační účinky
 • halotan
  • na rozdíl od éteru nedráždí dýchací cesty
  • při určité koncentraci mohou vznikat toxické metabolity – porucha jaterních funkcí
  • hypotenzivní účinek (vazodilatace)
  • nepravidelnost srdečního rytmu (negativně inotropní účinek)
 • izofluran a enfluran
  • nevznikají toxické metabolity
  • neohrožují krevní oběh
  • bezpečný u dětí
  • výrazný myorelaxační účinek – počítat s ním při premedikaci pacienta
 • desfluran
  • zvláště rychlý nástup i rychlé ukončení narkózy
  • dobrá řiditelnost
 • sevofluran
  • nejnovější

nitrožilní anestetika

působí hlavně na ztrátu vědomí

nemají analgetický účinek

rychlý nástup účinku většiny léčiv

rychlé ukončení narkózy

 • thiopental
  • patří mezi barbituráty
  • rychlý nástup účinku – po i.v. podání účinek nastupuje do 20 sekund
  • vyvolávají bezvědomí (redistribuce do podkožního tuku – rychle proniká do mozku)
  • po probuzení únava, přetrvávající ospalost
  • nikdy nepoužívat ambulantně

nežádoucí účinky

   • při poruchách krevního oběhu dochází k pomalému odstraňování z centrální nervové soustavy
   • kumulace v tukové tkáni má za následek několik hodin trvající „kocovinu“
   • nebezpečí alergické reakce
   • tlumí dechové centrum - nepodávat při porodu, může ohrozit dechové centrum plodu
 • ketamin
  • výhoda - působí i silně analgeticky
  • nástup účinku je pomalejší, 2-5 minut
  • může se zvýšit TK

nežádoucí účinky ketaminu

   • riziko halucinace a zmatenosti v období po probuzení z anestezie
 • propofol a endomidát
  • rychlý nástup a rychlé ukončení
  • nehrozí „kocovina“
  • slabý vliv na dech a krevní oběh
  • součást infuze pro udržování stavu bezvědomí
 • midazolam
  • patří mezi benzodiazepiny
  • lze ho použít i při intubaci, při gastroskopických vyšetřeních

Speciální anestetické postupy

neuroleptanalgezie

 • pacient není v bezvědomí, může reagovat na různé pokyny lékaře – výhodné u neurochirurgických zákroků
 • podání vysoce účinných opioidních analgetik (fentanyl) a neuroleptik (droperidol)

neuroleptanestezie

 • v případech, kdy běžná celková anestezie je kontraindikována
 • ztráta vědomí - inhalace 70% N2O v kombinaci s opioidními analgetiky a neuroleptiky

Související lékařské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít