Terapie

 ? 

Neuroleptika a halucinogeny etapa

Neuroleptika

 • jsou léčiva používaná k léčbě schizofrenie a jiných psychóz s halucinacemi, bludy, agresivitou
 • odstraňují chorobné představy
 • potlačují halucinace
 • upravují změněné myšlení
 • ovlivňují chorobou pozměněné chování
 • většinu neuroleptik lze považovat za „univerzální blokátory synapsí CNS“
 • neuroleptika mají antidopaminový efekt – blokují dopaminový přenos (v mozku dochází k poruše rovnováhy základních mediátorů – nastává převaha, zvýšená aktivita dopaminu)
 • výjimku tvoří atypická neuroleptika – s vyšší specifitou k receptorům
 • jsou-li podána zdravému jedinci, nezlepší se jeho psychická integrace

zásady léčby

  • k dosažení plného léčebného účinku je zapotřebí jejich dlouhodobé podávání
  • existují depotní formy neuroleptik – vhodné pro ambulantní léčení – minimalizují riziko samovolného přerušení léčby – nemocný se může stát nebezpečný sobě, ale i svému okolí
  • k profylaxi je vhodný pimozid

Dělení neuroleptik

Klasická neuroleptika

bazální neboli sedativní neuroleptika

  • upravují pozitivní příznaky schizofrenie
  • podávají se ve vysokých denních dávkách
  • zklidňující účinek lze využít k premedikaci
  • zesilují účinek všech ostatních léčiv tlumících CNS
  • chlorpromazin, chlorprotixen, thioridazin

deriváty fenothiazinu

 • chlorpromazin
  • úprava spánku a nálady
  • výrazné zklidnění
 • levopromazin
  • k léčbě psychózy včetně deprese
  • při těžké nespavosti
  • při silných bolestech

deriváty thioxantenu

 • chlorprotixen
  • ke zklidnění a potlačení úzkosti
  • při agresivitě

incizivní neuroleptika

  • ostrá neuroleptika
  • podávají se v nízkých dávkách
  • nemají silný sedativní účinek
  • ovlivňují projevy autizmu
  • nebezpečí vzniku parkinsonova syndromu
  • haloperidol, flufenazin, pimozid

butyrofenony

 • haloperidol
  • incizivní neuroleptikum
  • při psychomotorickém neklidu

Atypická neuroleptika

  • klozapin, sulpirid
  • úprava pozitivních a negativních příznaků schizofrenie
  • méně nežádoucích účinků
  • jsou účinná u tzv. farmakorezistentních schizofrenií – pacient nereaguje na sedativní a incizivní neuroleptika
  • malý výskyt extrapyramidových nežádoucích účinků
  • mají antidepresivní účinek
 • klozapin
  • ke zklidnění a potlačení úzkosti
  • riziko agranulocytózy
 • olanzapin
  • nižší riziko agranulocytózy
 • risperidon
  • minimální sedativní účinek
 • sulpirid
  • selektivní blokáda pouze dopaminových receptorů – vede k odstranění bludů, halucinací a agresivity
  • nemá blokující účinky na ostatní mediátory
  • léčba depresí

nežádoucí účinky a komplikace

  • mnohočetný zásah neuroleptik do více mediátorových systémů mozku vede vedle léčby i k řadě nežádoucích účinků
  • nejzávažnější jsou nežádoucí extrapyramidové účinky
  • dochází k omezení hybnosti – zvyšuje se napětí kosterního svalstva
  • omezená pohyblivost mimických svalů – obličej dostává vzhled masky
  • poruchy „napodobují“ Parkinsonův syndrom – šouravá chůze, klidový třes
  • dyskineze - porucha souhry normálních pohybů, pacient nezvládne mimovolné pohyby končetin a trupu
  • sucho v ústech
  • zácpa
  • poruchy akomodace – stavy dezorientace, zmatenosti
  • poruchy paměti – zhoršené vybavování a pomalost myšlení u chronických schizofreniků
  • pokles TK – vede ke zrychlení srdeční činnosti
  • riziko agranulocytózy
  • „neuroleptický maligní syndrom“ – hypertermie 40–410C se stavem hlubokého bezvědomí (kómatu)
  • mnohá neuroleptika jsou induktory mikrozomálních enzymů v játrech, a tak po jejich dlouhodobém podávání je nutno zvyšovat dávky

další použití neuroleptik – nepsychotické indikace

  • antiemetikum – potlačení zvracivého reflexu (chlorprothixen) – u kinetóz nezabírají
  • při neuroleptanalgezii
  • hypnotikum

Halucinogeny (dříve psychomimetika)

  • vyvolávají u zdravého jedince přechodné psychotické stavy
  • vyvolávají změny nálady, myšlení
  • vznikají nové vize, halucinace, snové představy, bludy
  • zneužívají se jako omamné látky – hrozí toxikomanie
  • nebezpečí – provokace latentních psychóz
  • mají toxikologický význam
 • LSD
  • derivát kyseliny lysergové
  • patří mezi námelové alkaloidy
  • účinek do několika minut – změny vnímání – „slyšení barvy, vidění zvuku“

nežádoucí účinek

  • poruchy orientace v prostoru
  • poruchy v odhadu vzdálenosti
  • tolerance
 • hašiš a marihuana
  • po cigaretě nastává okamžitý účinek – trvá asi 4 hodiny
  • toxikomanie
  • provokace psychóz
 • meskalin
  • obsažen v mnoha druzích amerických kaktusů
  • podobné účinky jako LSD
  • bohaté zrakové iluze
  • halucinogenní účinky
 • psilocybin
  • halucinogenní účinky
  • produkovaný mexickou houbou
 • kokain
  • návyková látka
 • atropin a skopolamin
  • ve vyšších dávkách vyvolává halucinace

Související lékařské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít