Terapie

 ? 

Léčiva používaná při srdečním selhání etapa

1. léčiva snižující nároky na myokard

2. léčiva s pozitivně inotropním účinkem

Léčiva snižující nároky na myokard

inhibitory angiotenzin-konvertujícího enzymu ACEI

 • brání vzniku angiotenzinu II
 • vyvolávají vazodilataci – inhibují degradaci bradykininu
 • tlumí sympatický nervový systém
 • zlepšují funkci endotelu
 • snižují hypertrofii svalových buněk
 • vyšší průtok krve ledvinami
 • snížení retence sodíku a vody
 • omezují remodelaci srdce a cév – zlepšuje se jejich poddajnost
 • při podávání ACE je nutné snížit nebo úplně přerušit podávání diuretik
 • captopril – krátkodobě působící ACE
 • enalapril, quinapril – středně dlouho působící ACE
 • lisinopril, perindopril, ramipril, fosinopril – dlouhodobě působící ACE

nežádoucí účinky

  • suchý, dráždivý a úporný kašel
  • kožní vyrážky
  • hypotenze
  • hyperkalemie
  • zhoršení renálních funkcí
  • kontraindikace v těhotenství – malformace ve 2. a 3. trimestru

podávání ACEI je prokazatelně prospěšné u

  • srdečního selhání
  • arteriální hypertenze
  • stavu po infarktu myokardu
  • diabetu
  • chronického onemocnění ledvin
  • cévní mozkové příhody (sekundární prevence)

antagonisté angiotenzinu II (SARTANY)

 • kompetitivně antagonizují angiotenzin II na AT1 receptorech
 • užívají se při nesnášenlivosti ACEI
 • převážně u terapie hypertenze jako antihypertenziva
 • losartan, valsartan, candesartan

β-sympatolytika (antagonisté adrenergních β-receptorů)

 • působí jako blokátory adrenergních beta-receptorů
 • antiarytmický účinek – zpomalují tvorbu a vedení vzruchu
 • antiischemický účinek
 • negativně inotropní účinek – snižují kontraktilitu myokardu
 • snižují metabolické nároky myokardu
 • léčba se zahajuje velmi nízkými dávkami
 • karvedilol, metoprolol, bisoprolol

vazodilatancia, nitráty, hydralazin

rozlišujeme

 • vazodilatancia arteriální
  • přímá vazodilatancia (hydralazin, dihydralazin)
  • nepřímá vazodilatancia neboli blokátory vápníkových kanálů (dihydropyridiny
 • vazodilatancia venózní
  • nitráty – nitroglycerin, isosorbid dinitrát
  • nevýhoda – tolerance

diuretika

 • dilatace velkých žil – sníží se žilní návrat – úleva od dušnosti
 • zvýší se diuréza, zmenšuje se objem cirkulující krve – dochází k vyplavování otoků
 • dilatace arterií
 • kličková diuretika - furosemid, kyselina etakrinová
  • inhibují reabsorpci Na2+ ve vzestupném kanálku Henleovy kličky
  • mohutný, krátký účinek
 • thiazidová (distální) diuretika – hydrochlorothiazid
  • pomalejší účinek, působí v distálním tubulu
 • kalium šetřící diuretika - spirolakton
  • způsobují snížené vylučování kalia a blokují působení aldosteronu
  • pomalý nástup účinku a menší diuretické působení
  • kombinací s kličkovými nebo thiazidovými diuretiky se sníží riziko hypokalemie

Léčiva s pozitivně inotropním účinkem

 • zvyšují sílu kontrakce myokardu,  mají pozitivně inotropní účinek

srdeční glykosidy

 • vhodné k dlouhodobé léčbě chronického srdečního selhání
 • pozitivně inotropní efekt – zesílí se stažlivost myokardu
 • pozitivně batmotropní efekt – zvýšená dráždivost srdeční buňky
 • negativně dromotropní – snížení tepové frekvence
 • negativně chronotropní – zpomalení atrioventrikulárního vedení
 • digoxin
  • používá se při fibrilaci síní
  • není vhodný u akutního srdečního selhání při infarktu myokardu
  • zvyšuje prokrvení ledvin – zvýšená diuréza

nežádoucí účinky

  • srdeční arytmie – komorové extrasystoly
  • nauzea, zvracení, nechutenství
  • zrakové poruchy, zmatenost

lékové interakce

  • s chininem, amiodaronem, verapamilem, propafenonem
  • thiazidová nebo kličková diuretika
  • makrolidová antibiotika a tetracykliny

β-sympatomimetika

 • stimulace β1-receptorů a tím adenylcyklázy
 • vápníkový kanál propustí více Ca2+  do buňky – zesílení stahu
 • katecholové aminy – dopamin, dobutamin, noradrenalin a adrenalin
  • silný pozitivně inotropní účinek
  • zvyšují srdeční frekvenci
  • zvyšují vodivost, dráždivost myokardu
  • dilatují cévy v ledvinném řečišti
  • používají se krátkodobě

inhibitory fosfodiesterázy III

 • fosfodiesteráza III je enzym, který je lokalizovaný především v srdci a v hladkých svalech cév, je zodpovědný za rozklad cAMP
 • např. amrinon, milrinon
 • mají pozitivně inotropní účinek
 • použití – krátkodobě, u velmi těžkých kritických stavů akutního srdečního selhání

kalciové senzitizéry – zcela nová léčiva

 • pozitivně inotropní účinek
 • např. levosimendan
 • ke krátkodobému užití
 • pro léčbu akutně dekompenzovaného chronického srdečního selhání s inhibitory ACEI a diuretiky

Související lékařské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít