Lékařské diagnózy

 ? 

Chronické levostranné srdeční selhání etapa

Definice:

Je stav charakterizovaný postupným vzestupem plnicího tlaku levé srdeční komory, městnáním v malém plicním oběhu s hypoxií v důsledku sníženého minutového výdeje.

Etiopatogeneze:

Levé srdce nedokáže přečerpávat většinu krve, která do něj přitéká plicními žilami, zvyšuje se plnicí tlak levé komory a postupně dochází k městnání v plicích s únikem tekutiny z kapilár do intersticia a vznikem dušnosti. Srdeční svalovina reaguje na vyšší plnicí tlak hypertrofií a na nižší systolický výdej aktivací sympatiku, konkrétně tachykardií a hypertenzí. Nemoc se stále zhoršuje a prohlubuje. Nemocný je ohrožen akutním srdečním selháním, rozvojem kardiogenního šoku, případně arytmií s následkem smrti.

Klasifikace tíže dušnosti podle NYHA:

 • Třída I – bez obtíží
 • Třída II – obtíže při větší zátěži
 • Třída III – obtíže při malé zátěži
 • Třída IV – obtíže v klidu

Příčiny:

 • stavy po infarktu myokardu
 • aortální a mitrální srdeční vady
 • kardiomyopatie

Klinický obraz:

Zpočátku může onemocnění probíhat bezpříznakově, postupně se však rozvíjí

 • námahová dušnost s kašlem, později klidová
 • snížení výkonnosti v důsledku hypoxie
 • poruchy koncentrace, paměti a spánku v důsledku hypoxie
 • nykturie
 • snižování diurézy
 • nechutenství

Komplikace:

 • akutní levostranné selhání
 • maligní arytmie
 • kardiogenní šok

Diagnostika:

Anamnéza

 • lékař zjišťuje symptomy srdečního selhání
 • změny ve zdravotním stavu, rozvoj příznaků, především dušnost
 • výskyt dušnosti při fyzické zátěži i v klidu
 • ortopnoe – pocit dušnosti po ulehnutí
 • noční probouzení nedostatkem vzduchu, nutnost vstát a jít k oknu
 • bolesti na hrudi
 • palpitace
 • synkopy
 • vykašlávání, barva a charakter sputa

Fyzikální vyšetření

 • pohled – cyanóza, pohyby hrudníku, tvar hrudníku, chování, poloha, barva a charakter sputa, facies mitralis
 • poslech – ozvy srdeční, arytmie, cval, šelesty, chropy
 • pohmat – otoky, úder hrotu, pulz
 • měření krevního tlaku

Laboratorní vyšetření

 • standard
 • astrup (hypoxemie a hyperkapnie)
 • N terminální pro brain natriuretický peptid
 • sérologická vyšetření k průkazu zánětlivých onemocnění myokardu

Přístrojová vyšetření

 • RTG srdce a plic (městnání v plicním řečišti)
 • EKG (IM, hypertorfie a přetížení levé komory a síně nebo pravé komory a síně, bloky Tawarova raménka, arytmie)
 • ECHO (velikost levé komory, snížení srdečního objemu)
 • holterovské monitorování ambulantně
 • zátěžové EKG ambulantně
 • telemetrie
 • katetrizace - vyšetření srdečních dutin, tlaků, a. pulmonalis, aorty a koronárních arterií (koronarografie)
 • scintigrafie myokardu – radionuklidové vyšetření myokardu gamakamerou
 • elektrofyziologické vyšetření - dokáže odhalit zdroje patologických rytmů a odstranit je

Další vyšetření

 • měření centrálního žilního tlaku
 • pulzní oxymetrie
 • dechová frekvence

Terapie:

Cílem je optimalizace životních funkcí, funkce srdce jako pumpy a zkvalitnění života pacienta. Léčba je celoživotní, zaměřuje se na odstranění příčiny a zmírnění příznaků onemocnění.

Režimová opatření

 • úprava životního stylu
 • redukce hmotnosti
 • přísný zákaz kouření
 • omezení fyzicky těžké práce
 • pravidelné užívání léků

Dietoterapie

 • dieta s omezením soli na 5 g/den, u dekompenzovaného stavu na 0,5 g/den
 • zákaz pití minerálek

Farmakoterapie

 • diuretika
 • ACE inhibitory
 • betablokátory
 • kardiotonika

Speciální terapie

 • oxygenoterapie
 • transplantace srdce u farmakologicky a jinak nezvládnutelných stavů
 • zvážit implantaci kardiovertor-defibrilátoru jako prevenci náhlé smrti způsobené arytmií

Elektrokardiografické vyšetření - EKG Srdeční katetrizace levostranná EKG křivka, AIM EKG - Komorová tachykardie Kanylace arteria radialis Ultrazvukový přístroj - ECHO Přiložení manžety digitálního tonometru Oxygenoterapie - pomůcky

Související vyšetřovací metody:

Související terapie:

Související ošetřovatelské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít