Terapie

 ? 

Laxativa etapa

 • projímadla

 • použití při terapii zácpy
 • léčiva urychlující střevní pasáž a navozující defekaci
 • všeobecně je lepší se vyhnout medikamentózní léčbě

Rozeznáváme

 • funkční (návyková) obstipace
  • došlo k vyhasnutí defekačního reflexu
  • pooperační zácpa
  • úporná zácpa vyvolaná medikamentózně, např. opiáty, opioidy, blokátory kalciových kanálů, antidepresivy aj.
 • symptomatická zácpa
  • doprovází jiná onemocnění především trávicího traktu

nežádoucí účinky laxativ

 • stavy závislosti na laxativech
 • podávání nepřiměřeně vysokých dávek laxativ může vést k bolestivým spazmům trávicí trubice nebo k průjmům s možnou dehydratací a poruchami ztrát elektrolytů, zejména draslíku
 • laxativa s dráždivým účinkem na střevo po dlouhodobé aplikaci mohou způsobit, že dojde ke znecitlivění střeva vůči stimulům, proto je pak nutné užívat stále vyšší a větší dávky pro navození defekace
 • jsou kontraindikována při bolestech břicha neznámého původu
 • gravidním ženám podávat laxativa velmi opatrně
 • kontraindikací podávání laxativ je ileus

dělení laxativ podle mechanizmu účinku

 • laxativa zvětšující a změkčující střevní obsah
 • laxativa snižující absorpci vody a elektrolytů ve střevní sliznici
 • laxativa zvyšující střevní motilitu

Laxativa zvětšující a změkčující střevní obsah

 • nejlepším preventivním a terapeutickým prostředkem při zácpě je dieta bohatá na vlákninu

objemová laxativa

 • obsahují přirozeně se vyskytující nestravitelné polysacharidy (Semen psylli) nebo polysacharidy připravené polosynteticky – methylcelulóza, etulóza
 • ve střevě bobtnají, zvětšují svůj objem, změkčují střevní obsah a dráždí střevní peristaltiku, dochází k defekaci
 • nevstřebávají se
 • působí jako přirozená vláknina
 • podmínkou jejich účinku je dostatečný přívod vody

změkčující laxativa

 • parafinový olej (tekutý parafin)
  • olej se z gastrointestinálního traktu téměř nevstřebává
  • působí změkčení stolice
  • brání vstřebávání látek rozpustných v tucích (např. vitaminů)

použití

 • k jednorázovému a krátkodobému podání v případech bolestivé defekace
 • při zánětlivém postižení střevní sliznice
 • glycerol
  • součást glycerolových čípků
  • působí lokálně
  • vhodné projímadlo k obnovení vyhaslého defekačního reflexu

Laxativa snižující absorpci vody a elektrolytů ve střevní sliznici

salinická laxativa

 • síran sodný Na2SO4– synonymum Glauberova sůl
 • síran hořečnatý Mg SO4
 • neabsorbovatelné anorganické soli
 • osmoticky zadržují vodu a tak zvětšují objem střevního obsahu a následně stimulují motilitu střeva
 • současně podávat dostatečné množství tekutin
 • nástup účinku za 3 až 6 hodin

nežádoucí účinky

 • určité množství kationtů se může vstřebávat (Mg2+)
 • retence Na+ a tím i vody zhoršuje hypertenzi
 • při ledvinovém selhání může dojít k intoxikaci Mg2+
 • laktulóza
  • syntetický nevstřebatelný disacharid
  • v tlustém střevě je působením bakteriální mikroflóry rozkládána na organické kyseliny, které osmoticky váží vodu

bobtnavá laxativa

 • agar, tragant, lněná semena
  • podávané s dostatečným množstvím tekutiny bobtnají, tím zvětšují svůj objem střevního obsahu, dráždí střevní peristaltiku

Laxativa zvyšující střevní motilitu

 • kontaktní nebo stimulační projímadla
 • určena jen ke krátkodobé aplikaci
 • nedoporučuje se jejich dlouhodobé užívání – může dojít k poškození motorické a sekreční funkce tlustého střeva
 • vyšší dávky mohou navodit až bolestivé spazmy
 • i po odeznění účinků přetrvává zvýšená dráždivost střevní sliznice, a proto nejsou vhodná při intoxikacích – „překrvení“ střevní sliznice zvyšuje absorpci toxických látek

rozdělují se podle toho, na kterou část střeva převážně působí

antrachinony

  • jsou rostlinného původu – listy senny, krušinová kůra, aloe
  • antrachinony se působením střevní flóry rozkládají na účinné látky, které dráždí sliznici tlustého střeva
  • účinek nastupuje za více než 6 hodin

nežádoucí účinky

 • některé metabolity se vstřebávají a způsobují červenohnědé zabarvení stolice
 • po průniku do mateřského mléka mohou vyvolat u kojenců průjmy

difenylmetanová laxativa

  • bisakodyl, pikosulfát
  • stimulují senzitivní nervová zakončení v tlustém střevě a tím ovlivňují reflexy zesilující motilitu střev

nežádoucí účinky

 • alergické reakce
 • fotosenzibilizace

Související lékařské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít