Tento oddíl nabízí studentům hodnotící listy (PDF), které jsou návodem, jak postupovat při hodnocení pacienta. Ukazují, které typické znaky či projevy vyhledávat a jak správně popsat normu a odchylky od normy s využitím odborné terminologie.

Fyzikální vyšetření učí studenta posuzovat pacienta prostřednictvím vlastních smyslů, tj. zraku, sluchu, hmatu a čichu.

Listy lze jednotlivě vytisknout a použít při teoreticko-praktické výuce i pro zhodnocení pacienta v podmínkách klinické praxe s ohledem na příznaky pacientova onemocnění.

 

 

 

 

 

VOŠ zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, http://www.zshk.cz, herma@zshk.cz     (MultiMedia SoftWare, info@mmsw.cz)

Nápověda

Fyzikální vyšetření 

NápovědaSkip Navigation Links > Fyzikální vyšetření
   Uživatel
 Heslo
 
Skip Navigation Links čtvrtek 4. března 2021 23:39