Diagnostika (Vyšetřovací metody)

 ? 

křížová zkouška etapa

křížová zkouška = zkouška kompatibility

definice

Zkouška kompatibility spočívá v detekci protilátek v krvi příjemce proti erytrocytům dárce v transfuzním přípravku; cílem je zajistit slučitelnost krve dárce a příjemce.

zásady odběru krve do odběrové zkumavky

 • při odběru pracujeme v rukavicích a dodržujeme zásady aseptického režimu 
 • řádně vyplníme žádanku a označíme zkumavku před vlastním odběrem 
 • odběr provádíme do firemně určeného typu zkumavek s doporučeným protisrážlivým roztokem nebo naopak s aktivátorem krevního srážení (zásadně nepoužívat gelové zkumavky)
 • odebíráme 5 ml nesrážlivé žilní krve nebo 2—3 ml nesrážlivé žilní krve (jen od dárců krve a plazmy)

transport odebraného materiálu

 • odebraný vzorek krve s řádně vyplněnou žádankou  ihned zašleme do laboratoře

předtransfuzní vyšetření u pacienta (příjemce krevní konzervy)

 • určení nebo kontrola KS a Rh D 
 • zkouška kompatibility 
 • screening protilátek (orientační vyšetření Rh protilátek u pacienta získaných během života) 
 • kontrola KS a Rh D u transfuzního přípravku

zpracování odebraného materiálu

 • Zkouška kompatibility – metodou NAT (nepřímý antiglobulinový test) 
  Stanovíme protilátky v séru pacienta (příjemce transfuze) namířené proti krvinkám transfuzního přípravku dárce.
 • Screening protilátek – metodou NAT a specifickým enzymatickým testem 
  Orientačně stanovíme přítomnost všech protilátek v séru pacienta namířených proti všem antigenům, se kterými se pacient mohl setkat během života.

doba trvání testu

 • křížová zkouška statim -  za 1 hodinu 
 • křížová zkouška standardně - za 3 hodiny 
 • screening protilátek statim -  za 1 hodinu 
 • screening protilátek standardně -  za 3 hodiny

uchování vzorků

 • vzorky krve se v laboratoři uchovávaní při teplotě +2°C až +6°C po dobu maximální stability vzorku 7 dní po vyšetření (dárci) a 14 dní (pacienti)

výsledky vyšetření

 • výsledky vyšetření se zasílají písemně tištěnou formou s podpisem a razítkem kvalifikované osoby na příslušné oddělení či ambulanci

archivace výsledků

 • v příručním archivu laboratoře po dobu stanovenou archivačním řádem

Související lékařské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít