? 

Holterovo monitorování etapa

Jedná se o dlouhodobé monitorování EKG s použitím počítačového zpracování. Vyšetřovaného lze monitorovat 24-48 hodin, eventuálně až 14 dní. Holterova monitorace se především používá k diagnostice srdečních arytmií a ke kontrole účinnosti léčby. Dlouhodobé přístroje jsou aktivovány vyšetřovaným při subjektivních potížích nebo zaznamenávají patologické sekvence EKG podle počítačového nastavení. Moderní přístroje mají možnost transtelefonního přenosu. 

Postup při vyšetření 

  • Připevnění elektrod na očištěnou a odmaštěnou kůži
  • Elektrody jsou upevněny tak, aby nebránily v běžné denní činnosti
  • Vyšetřovaný je poučený o vyplňování protokolu, kde uvádí typ potíží a jejich časové souvislosti
  • Po odpojení přístroje se záznam nahraje do počítače
  • Vyhodnocení záznamu

Související lékařské diagnózy:

Skip Navigation Links.
VOŠ zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, http://www.zshk.cz, herma@zshk.cz     (MultiMedia SoftWare, info@mmsw.cz)

Výuka

Diagnostika (Vyšetřovací metody) 

VýukaSkip Navigation Links > Diagnostika
   Uživatel
 Heslo
 
Skip Navigation Links pátek 22. ledna 2021 03:33