Lékařské diagnózy

 ? 

Chronické pravostranné srdeční selhání etapa

Definice:

Stav charakterizovaný pozvolným vzestupem plnicího tlaku pravé srdeční komory a městnáním v systémových žilách.

Etiopatogeneze:

Při selhávání pravého srdce se sníží minutový výdej srdeční, a proto se krev městná v přítokové části pravého srdce, tzn. v povodí horní a dolní duté žíly.
Následkem snížení minutového srdečního objemu je hypoxie všech orgánů. V důsledku městnání se zpomalí tok krve, a tím uniká tekutina do tkání a vznikají otoky. Srdce kompenzuje nižší výkon hypertrofií komory.

Příčiny:

 • onemocnění plic – CHOPN, plicní emfyzém, bronchiektázie, embolizace, TBC
 • levostranné srdeční selhání s plicní hypertenzí, mitrální vady
 • hypertyreóza, anemie, cirhóza

Klinický obraz:

 • příznaky v důsledku nízkého minutového výdeje – hypoxie, slabost, únavnost
 • příznaky v důsledku venostázy – závratě, zmatenost, neklid, zvýšená náplň krčních žil, hepatosplenomegalie, ascites, otoky (z počátku jen večer okolo kotníků, později i na bércích, anasarka), snížená diuréza během dne, nykturie
 • nechutenství, pocit plnosti, zvracení, zácpa, kardiální kachexie

Diagnostika:

Anamnéza

Zaměřuje se na dušnost (klasifikace podle třídy NYHA), únavu, svalovou slabost a vývoj otoků

Fyzikální vyšetření

 • pohled – cyanóza, pohyby hrudníku, tvar hrudníku, poloha, facies mitralis
 • poslech – ozvy srdeční, arytmie, cval, šelesty, chropy
 • pohmat – otoky, úder hrotu, pulz, hepatosplenomegalie
 • měření krevního tlaku

Laboratorní vyšetření

 • standard
 • astrup (hypoxemie a hyperkapnie)
 • N terminální pro brain natriuretický peptid

Přístrojová vyšetření

 • RTG srdce a plic (městnání v plicním řečišti)
 • EKG (IM, hypertorfie a přetížení levé komory a síně nebo pravé komory a síně, bloky Tawarova raménka, arytmie)
 • ECHO (velikost levé komory, snížení srdečního objemu)
 • holterovské monitorování ambulantně
 • zátěžové EKG ambulantně
 • telemetrie
 • katetrizace - vyšetření srdečních dutin, tlaků, a. pulmonalis, aorty a koronárních arterií (koronarografie)
 • scintigrafie myokardu – radionuklidové vyšetření myokardu gamakamerou
 • elektrofyziologické vyšetření – dokáže odhalit zdroje patologických rytmů a odstranit je

Další vyšetření

 • měření centrálního žilního tlaku
 • pulzní oxymetrie
 • dechová frekvence

Terapie:

Cílem je optimalizace životních funkcí, funkce srdce jako pumpy a zkvalitnění života pacienta. Léčba je celoživotní, zaměřuje se odstranění příčiny a zmírnění příznaků onemocnění.

Režimová opatření

 • úprava životního stylu
 • přísný zákaz kouření
 • omezení fyzicky namáhavé práce
 • pravidelné užívání léků

Dietoterapie

 • dieta č. 3 racionální
 • při hypertenzi se doporučuje omezení soli

Farmakoterapie

 • diuretika
 • ACE inhibitory
 • betablokátory
 • kardiotonika

Speciální terapie

 • oxygenoterapie
 • transplantace srdce u farmakologicky a jinak nezvládnutelných stavů
 • zvážit implantaci kardiovertor-defibrilátoru jako prevenci náhlé smrti způsobené arytmií

Srdeční katetrizace pravostranná Elektrokardiografické vyšetření - EKG Bandáže dolních končetin Acidobáze - kapilární odběr Acidobáze - arteriální odběr Analyzátor pro vyšetření ASTRUPA Zavedení perif. žilního vstupu

Související vyšetřovací metody:

Související ošetřovatelské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít