Diagnostika (Vyšetřovací metody)

 ? 

Spirometrie etapa

Obecný popis metody

 • vyšetření ověřuje funkční stav plic (schopnost plic nadechnout vzduch, objem zadrženého vzduchu, schopnost vydechnout vzduch)
 • intenzita plicní ventilace závisí především na hloubce jednotlivých dechů (dechové objemy) a na počtu dechů za časovou jednotku (dechová frekvence)
 • hodnoty získané spirometrickým vyšetřením se dělí na hodnoty statické a dynamické
 • ze statických hodnot je to např.: vitální kapacita plic, inspirační rezervní objem, exspirační rezervní objem, reziduální objem, celková plicní kapacita
 • z dynamických ukazatelů např.: dechová frekvence, maximální minutová ventilace, vrcholný exspirační průtok
 • vyšetření se provádí pomocí měřicího zařízení -  spirometru; v současné době se nejvíce používají počítačové spirometry, které svým softwarem umožňují prezentaci výsledku ve formě grafického zobrazení (spirogram), automatickou správu spirometrických dat, kontrolu testů kvality, automatickou kalibraci aj.
 • hodnoty vyšetření jsou vyjádřeny v procentech, fyziologické hodnoty jsou stanoveny na základě věku, výšky a pohlaví testovaného pacienta
 • pokles hodnot pod 80 % normálu se pokládá za patologický
 • dostupné jsou i spirometry pro domácí monitorování (mechanické, elektronické, cartridgové)

Nejčastější indikace k vyšetření

 • diagnostika obstrukčních onemocnění (astma bronchiale, cystická fibróza, bronchitidy), průkaz restrikčních onemocnění plicní tkáně (idiopatická plicní fibróza, hemosiderózy, sarkoidózy)
 • sledování průběhu léčby plicního onemocnění, po léčbě
 • zjištění příčiny dušnosti
 • monitoring plicních funkcí z důvodů vedlejších účinků léčby (onkologičtí pacienti, pacienti se systémovým onemocněním)
 • expozice znečišťujícím látkám v rámci výkonu profese

Příprava pacienta na vyšetření

 • 4 až 6 hodin před vyšetřením by pacient neměl kouřit, jíst těžce stravitelná jídla
 • sestra předem informuje pacienta, které léky (zejména inhalační) je třeba před vyšetřením vysadit
 • před zahájením vyšetření je potřeba zjistit váhu a  tělesnou výšku pacienta (zejména u dětí, kdy se hodnoty parametrů funkce plic mění s růstem)
 • velmi důležité je, aby sestra velmi podrobně  pacientovi vysvětlila průběh vyšetření, jak bude probíhat manévr dýchání, případně jej předvedla
 • je možné vyšetřovat děti od 4-5 let (záleží na schopnosti spolupráce)

Průběh vyšetření

 • vyšetření je nebolestivé
 • sedící nebo stojící  pacient dle pokynů personálu dýchá  do speciálního náustku, používají se svorky k utěsnění nosu
 • během vyšetření může dojít k přechodné dušnosti vzhledem k tomu, že je třeba usilovného a rychlého dýchání
 • kontraindikací je nedávno proběhlý infarkt myokardu a některá  srdeční onemocnění
 • vyšetření se neprovádí u osob s akutními záněty horních a dolních dýchacích cest
 • speciální sledování pacienta po vyšetření není nutné

Bronchomotorické testy

 • bronchokonstrikční test slouží k posouzení bronchiální hyperreaktivity dýchacích cest (provádí se např. nespecifický test pomocí histaminu aplikovaného tryskovým inhalátorem)
 • bronchokonstrikční test se nesmí provádět, pokud má pacient již při klidové spirometrii obstrukci dýchacích cest (hrozí vyvolání těžké dušnosti)
 • bronchodilatační test se automaticky provádí při obstrukci dýchacích cest při klidové spirometrii
 • nejčastěji se podávají inhalační bronchodilatancia, po aplikaci se očekává zlepšení parametrů plicních funkcí
 • při provádění testů za pomoci inhalačních léků, je nezbytné, aby pacient ovládal správnou aplikaci; v opačném případě dojde ke zkreslení hodnot, a tím i ke špatnému hodnocení a interpretaci výsledků vyšetření

Bodypletysmografie

 • je jednou z variant funkčního vyšetření plic, která navíc hodnotí odpor plic (např. vlivem obstrukce dýchacích cest)
 • jedná se o složitější a náročnější vyšetření, většinou za použití celotělového pletysmografu (speciální uzavřený skleněný box)

Spirometrie Spirometrie Spirometrie - bodypletysmografie Vyšetření vitální kapacity plic - spirometrie

Související lékařské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít