Lékařské diagnózy

 ? 

Bronchitis acuta etapa

Definice

Bronchitis acuta je akutní zánětlivé onemocnění sliznice bronchů (velkých a středních dýchacích cest). Je obvykle provázené spazmem bronchů (stažením) nebo jejich obstrukcí (překrvení, otok, hypersekrece). Může probíhat generalizovaně nebo lokalizovaně. Vyskytuje se v každém období dětského věku a u dětí do 6 let je velmi časté. Akutní forma může přecházet do chronické.

Etiologie

 • virová nebo bakteriální infekce
 • alergie
 • zevní prostředí (exhalace v ovzduší)
 • nezralý imunitní systém

Klinický obraz

 • Většinou začíná jako suchý, dráždivý, neproduktivní kašel, který může být bolestivý. Kašel se mění během několika dnů v produktivní. Je vykašláván bělavý mukózní sekret. Při bakteriální superinfekci je žlutozelený. Kojenci a batolata sekret polykají a zvracejí. Kašel propuká v noci a k ránu (poloha dítěte ve spánku podporuje stagnaci sekretu v průduškách).
 • rýma, zánět nosohltanu
 • teplota je při nekomplikovaném průběhu nízká
 • malátnost
 • zánětlivé změny mohou být spouštěčem bronchospazmu
 • za 5-10 dní se bronchiální sekrece zmírňuje, kašel ustupuje
 • Symptomatologii ovlivňuje věk dítěte. U kojenců a batolat je výrazněji vyznačena obstrukce dýchacích cest, na které se podílí složka zánětlivá (edém, hyperemie, hypersekrece) a funkční (bronchospazmus). Tato forma se označuje jako obstrukční bronchitida.
 • Protrahovaný průběh znamená, že musíme vzít v úvahu všechna onemocnění, která jsou příčinou protrahovaného kašle (bronchiální astma, sinusitidy, cystická fibróza, imunodeficience, primární ciliární dyskineze  a sekundární porucha pohyblivosti řasinek sliznice dýchacích cest, opakované aspirace, bronchiektázie, anomálie dýchacího ústrojí, aktivní i pasivní kuřáctví, znečištění ovzduší a jiné). V tomto případě provádíme další vyšetření - Rtg snímek, Ko, FW, imunologické vyšetření.

Diagnostika

anamnéza

fyzikální vyšetření

 • auskultace – slyšitelné chropy (rachoty) velkých, středních a malých bublin; přechodně pískoty a vrzoty v inspiriu i v exspiriu; prodloužené exspirium se objevuje při obstrukční bronchitidě s dušností.
 • poklep – na plicích je plný a jasný
 • pohmat – je možno zaznamenat v hloubi hrudníku vibrace
laboratorní metody
 • KO – leukocytóza může znamenat bakteriální infekci, FW, výtěry z nosu, krku
 • imunologické
zobrazovací metody
 • rtg. snímek plic – normální nebo ukazuje mírně zvýšenou bronchovaskulární kresbu
 • funkční testy plic – hodnotíme různý stupeň obstrukce dýchacích cest, provádíme je až po odeznění akutního stavu

Poznámka

 • Při fyzikálním vyšetření dítěte je důležité, aby bylo dítě klidné a lékař mohl dobře poslechnout dýchání. Lékař poslouchá kojence a batolata vleže, starší děti i vsedě. Sestry musí dítě správně podržet a hlavně uklidnit.
 • Funkční vyšetření plic se mohou u dětí provádět až od 5 let, protože k vyšetření je třeba spolupráce dítěte.

Terapie

režimová opatření

 • dítě přijímáme na standardní ošetřovací jednotku dětského oddělení, při těžké obstrukci jej přijímáme na JIP nebo na ARO; podporujeme přítomnost rodiče
 • dítě uložíme do zvýšené polohy (Fowlerovy) na malý pokoj s odsávačkou a centrálním rozvodem kyslíku
 • vzduch v pokoji zvlhčujeme nebulizátorem a ochlazujeme, větráme
 • zajistíme klid dítěte na lůžku
 • sledujeme fyziologické funkce dítěte (TK, P, TT, D), vyprazdňování, subjektivní potíže a psychický stav 
 • sledujeme výsledky vyšetření
 • všímáme si charakteru kašle, sputa, případné dušnosti
 • podáváme ordinované léky a zaznamenáváme jejich účinek
 • zajišťujeme dostatečnou hydrataci
 • zajišťujeme hygienickou péči podle věku, stupně sebepéče a zdravotního stavu
 • dítě udržujeme v čistotě a suchu, při pocení měníme prádlo
 • předcházíme opruzeninám
 • nenecháme dítě prochladnout
 • dohlížíme na smrkání dítěte, mladší děti učíme smrkat, nejmenší odsáváme
 • dbáme na správné odkašlávání dítěte
 • aplikujeme nosní kapky a inhalace
 • provádíme polohové drenáže a zajišťujeme poklepové masáže ve spolupráci s fyzioterapeutem, zapojujeme do rehabilitace rodiče
 • před jídlem dbáme na opětovné vyčištění nosu
 • malé děti krmíme pomalu a s přestávkami ve zvýšené poloze
 • větším dětem stravu nenutíme, ale snažíme se o dostatečný příjem tekutin (ne chladné tekutiny)
 • omezujeme podávání mléčných výrobků (zvyšují vazkost hlenu)
 • sledujeme vyprazdňování a dostatečným příjmem tekutin bojujeme proti zácpě
 • dítě zbytečně nerušíme a nebudíme, necháme ho vyspat
 • režim dne upravujeme podle potřeb dítěte
 • po odeznění akutního stavu dohlížíme na dechovou rehabilitaci (probublávání vodou, nafukování hraček, píšťalka, flétna apod.)
 • volíme vhodné výchovné zaměstnání dítěte podle aktuálního stavu a psychomotorické úrovně
 • do výchovné činnosti zapojujeme pedagogického pracovníka, herního terapeuta
 • spolupracujeme s rodiči
 • informace o nemoci poskytujeme dítěti vhodnou formou – například s pomocí panenky
 • edukujeme rodiče (vhodná životospráva, strava s dostatkem vitaminů, otužování, vyvarovat se infekcí, chránit dítě před prochlazením)
dietní opatření
 • dostatečný přívod tekutin
 • dieta odpovídající věku a přidruženým onemocněním
farmakoterapie
 • vitaminy
 • antipyretika
 • bronchodilatancia – při podílu obstrukce
 • antitusika – při suchém kašli
 • mukolytika, expektorancia – při počínající produkci sekretu 
 • chemoterapeutika, antibiotika – při bakteriální komplikaci
 • kortikoidy – při výrazném spazmu průdušek
 • kyslík – při těžké obstrukci
 • dekongestiva (lokální sympatomimetika)
 • antihistaminika se sedativními účinky
 • imunomodulancia
speciální
 • drenáž dýchacích cest, polohování kojenců
 • zvlhčování vzduchu
 • inhalace
 • dechová rehabilitace
 • klimatoterapie

Komplikace

Jsou vzácné. Může to být zánět středního ucha, vedlejších dutin nosních nebo pneumonie.

Tracheobronchitis Inhalace u kojence s bronchitis acuta Centrální rozvod kyslíku a odsávání Nádoba s nebulizační tekutinou Spacer k inhalaci u dětí Dávkovač kyslíku s nebulizací Podávaní kyslíku kyslíkovým mikrostanem Škála dětských obličejů pro měření intenzity bolesti podle J. Bavora

Související vyšetřovací metody:

Související terapie:

Související ošetřovatelské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít