Lékařské diagnózy

 ? 

Průduškové astma etapa

Definice

Chronická zánětlivá porucha dýchacích cest, při níž hrají roli mnohé buňky a buněčné působky. Chronický zánět je spojen s hyperreaktivitou dýchacích cest, která vede k opakovaným epizodám pískotů při dýchání, dušnosti, tlaku na hrudi a kašle, především v noci nebo časně ráno. Tyto epizody jsou obvykle spojeny s rozsáhlou, ale variabilní obstrukcí, která je často reverzibilní buď spontánně, nebo účinkem léčby.

Průduškové astma je chronický alergický zánět sliznice průdušek, v němž se uplatňují T-lymfocyty, eozinofilní granulocyty a žírné buňky. Zánět vyvolává variabilní dýchací potíže a zvyšuje citlivost dýchacích cest k řadě vlivů.

Etiologie

 • astma vzniká na podkladě eozinofilního zánětu ve stěně průdušek
 • nejčastěji je podmíněno vrozenou genetickou dispozicí k abnormální reakci imunitního systému tvorbou IgE protilátek proti různým alergenům
 • v 95 % je výhradně podmíněno alergickou reakcí - alergické, atopické astma bronchiale
 • vlastní alergická reakce má charakter zánětu, který je řízen především Th2 lymfocyty a zprostředkován eozinofilními granulocyty (především u akutních reakcí)
 • často je jednou ze součástí systémového alergického onemocnění
 • u predisponovaných dětí se v kojeneckém věku nejprve manifestuje potravinová alergie (hlavně na bílkovinu kravského mléka a vajec)
 • alergická reakce má ve všech orgánech velmi podobné základní děje, jen navenek se liší podle toho, kterou cílovou tkáň postihuje
  • v kůži vzniká u akutní alergie otok, kopřivka, chronický zánět působí ekzém
  • v očích se objevuje alergická konjunktivitida
  • v nose alergická rýma
  • v průduškách vznikají projevy průduškového astmatu
 • nejčastějšími alergeny jsou
  • specifické faktory
   • pyly (nejčastěji trávy, břízy, obilí)
   • živočišné epitelie – alergeny roztočů, plísní a zvířat
   • potravinové alergeny
  • nespecifické faktory
   • viry (rinoviry)
   • faktory zevního prostředí – studený nebo horký vzduch, zplodiny naftových motorů, cigaretový kouř
 • spouštěcím mechanizmem může být také psychická či tělesná zátěž
 • astmatické exacerbace
  • u kojenců a batolat jsou často vyvolány viry (RS virus, virus parainfluenzy)
  • ve školním období mimo virů (převážně rinoviry)
  • exacerbace průduškového astmatu a chronický zánět průdušek s pískoty mohou vyvolat též Mycoplasma pneumonie a Chlamyda pneumonie

Klinický obraz

 • častý dráždivý kašel, zhoršující se v noci
 • opakované epizody pískotů, dušnosti a tlaku na hrudníku (není-li dušnost doprovázena pískoty, ale naopak úzkostí, může se jednat o stresovou reakci, NE o astmatický záchvat)
 • recidivující dráždivý kašel při  běžném nachlazení, trvající déle než 10dní obvykle s narušením spánku, může být jediným příznakem astmatu
 • prodloužené exspirium se zapojením pomocných dýchacích svalů
 • exspirační pískoty, vrzoty (rozpětí alveolů)
 • při obstrukci vysokého stupně je v důsledku omezené ventilace dýchací šelest téměř neslyšitelný („němá plíce“)
 • mezi další varovné příznaky akutního astmatu patří cyanóza, ospalost, obtíže při mluvení, tachykardie, inspirační postavení hrudníku, zapojení pomocných dýchacích svalů a zatahování měkkých tkání hrudníku

Diagnostika

anamnéza

 • RA = rodinná anamnéza
  • genetická dispozice
  • rodinný výskyt astmatu i jiných alergických onemocnění
  • další respirační onemocnění
  • rizikové faktory domácího prostředí – domácí zvířata, kouření
 • OA = osobní anamnéza
  • perinatální období (případně nedonošenost)
  • časný postnatální průběh
  • působení alergenů
  • obstrukční poruchy dýchání v anamnéze
  • variabilita dechových obtíží
  • kašel v noci či ráno po probuzení

fyzikální vyšetření

 • Poslech

funkční vyšetření plic

 • spirometrie – funkční vyšetření plic – u spolupracujících dětí nad 5 let věku. Sleduje se jednosekundová vitální kapacita (FeV1)
 • bronchodilatační test- sleduje se zlepšení plicní funkce (FeV1)
  • po inhalaci bronchodilatancií (4 dávky = 400mikrogramů Salbutamolu)
  • terapeutický test s inhalačními kortikosteroidy (IKS)
 • stanovení oxidu dusnatého (NO) ve vydechovaném vzduchu

alergologické vyšetření

 • kožní PRICK testy k průkazu atopie – vypovídá o schopnosti tvořit specifické IgE protilátky

imunologické vyšetření

 • sérologie krve – stanovení specifických IgE protilátek v séru

ORL vyšetření

 • alergická rýma
 • adenoidní vegeace
 • vyloučit např. nosní polypy a strukturální změny v nose (např. deviace nosní přepážky)

Rtg hrudníku – důležité v diferenciální diagnóze obstruktivních příznaků při dýchání (např. pneumonie, mediastinální lymfadenopatie, aspirace cizího tělesa)

Terapie

 • eliminace alergenu – kočka, pes, plísně, redukce roztočů v domácím prachu
 • specifická imunoterapie = snížení přecitlivělosti vůči alergenu = zvýšená odolnost vůči alergenu u těžší alergické rýmy a lehkého astmatu (pylová alergie a alergie na jed blanokřídlého hmyzu s projevy anafylaxe)
 • medikamentózní

I. protizánětlivá – potlačuje zánět průdušek, má preventivní účinek

 • inhalační kortikosteroidy
  • jsou nejúčinnější preventivní farmakoterapií
  • jsou doporučovány jako lék volby u všech stupňů perzistujícího astmatu

II. bronchodilatační – uvolňuje stažené svaly ve stěně průdušek, tím usnadňuje dýchání

 • úlevová – krátkodobě působící β2–sympatomimetika
  • rychle rozšiřují průdušky, v krátké době zlepšují dýchání
  • používají se při záchvatu
  • podávají se preventivně před tělesnou zátěží
  • podávají se inhalační formou
 • bronchodilatační – dlouhodobě působící β2–sympatomimetika
  • pomáhají předcházet astmatickým záchvatům
  • slouží jako prevence nočních astmatických záchvatů
  • slouží jako prevence ponámahových astmatických záchvatů
  • užívají se pravidelně vždy v kombinaci s inhalačním kortikosteroidem
 • režimová opatření, úprava bytového prostředí
 • psychoterapie – v indikovaných případech
 • prevence - možnosti ovlivnění vzniku a rozvoje astmatu
  • primární prevence - zamezení vzniku přecitlivělosti
  • sekundární prevence - zamezení kontaktu  se spouštěči
  • včasná protizánětlivá léčba - snížení zánětlivé reakce ve sliznici

Terapie při záchvatu

 • medikamentózní
  • β2-sympatikomimetika
  • kortikosteroidy per os celkově při středně těžkém a těžkém záchvatu
 • kyslíková terapie – v těžkém záchvatu
 • intubace, řízená ventilace

Spacer k inhalaci u dětí Osobní inhalátory pro léčbu astmatu Aplikace dávkovaného aerosolu u kojence s využitím Spaceru Fyzikální vyšetření Fyzikální vyšetření hrudníku Biensteinova škála k hodnocení situace a rizik v oblasti dýchání Kožní test PRICK Vyšetření vitální kapacity plic - spirometrie Stanovení oxidu dusnatého NO

Související vyšetřovací metody:

Související terapie:

Související ošetřovatelské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít