Diagnostika (Vyšetřovací metody)

 ? 

Angiografie velkých cév etapa

Angiografie je zobrazení cévního systému pomocí kontrastní látky a RTG záznamu. Při zobrazování tepenného systému hovoříme o arteriografii, zobrazení žilního systému nazýváme flebografie. Zobrazovací metody můžeme rozdělit na neinvazivní a invazivní.

Neinvazivní metody zahrnují zobrazení pomocí ultrazvuku (dopplerovská ultrasonografie), počítačové tomografie (CT angiografie) a magnetické rezonance (MR angiografie).

Za invazivní metodu se považuje zobrazení cév při katetrizaci srdeční.

Výhody vyšetření

 • vyšetření se provádí ambulantně
 • podává se menší dávka kontrastní látky
 • u MR a UZ není záření
 • minimalizace nefrotoxicity
 • zobrazuje se stěna cévy (důležité k diagnostice trombózy, disekce, ztluštění cévy apod.)

Význam vyšetření

diagnostický

 • umožňuje posoudit anatomické poměry jednotlivých oblastí
 • poruchy průchodnosti cév (stenózy, uzávěry – embolie, trombóza)
 • rychlost průtoku
 • zvýšená vaskularizace – tumory, arteriovenózní zkraty, malformace
 • průkaz aktivního krvácení (trauma, iatrogenní, poporodní aj.)
 • průkaz smrti mozku (zástava intrakraniální cirkulace)
 • nemoci stěny cév (aneuryzma, disekce)

Nejčastějším cílem vyšetření je zobrazení cév při aterosklerotickém postižení tepen dolních končetin při ICHDK. Dále se provádí mozková angiografie – diagnostika subarachnoidálního krvácení, detailní zobrazení arterio-venózních malformací, diagnostika aterosklerotických změn tepen zásobujících mozek.
V menším poměru jsou zobrazovány cévy ve viscerální oblasti (játra, ledviny, trávicí trubice), plicní řečiště (potvrzení plicní embolizace, A-V zkraty) a tepny horních končetin.

terapeutický

 • navazuje na předchozí invazivní nebo neinvazivní vyšetření cévního systému
 • PTA – perkutánní transluminální angioplastika – spočívá v insuflaci balónkového katétru v zúžené nebo uzavřené cévě a zatlačení aterosklerotického plátu do stěny cévy; při nedostatečném rozvinutí lumina je možné zavést výztuž – stent.
 • Aspirační trombektomie – pomocí širokoluminózního katétru a 60ml inj. stříkačky se odsají emboligenní nebo trombotické hmoty z cév
 • Trombolýza – rozpuštění krevní sraženiny podáním trombolytika přímo do trombu
 • Embolizace – terapeutický uzávěr krvácející tepny spirálkou nebo lepidlem, výplň aneuryzmatu spirálkami

Příprava před vyšetřením

 • osobní anamnéza zaměřená na nemoci jater, ledvinné funkce, léčbu antikoagulancií, metabolické nemoci
 • alergická anamnéza
 • nemocný je krátkodobě hospitalizovaný
 • seznámení s výkonem
 • podepsaný informovaný souhlas
 • odběr krve – INR, APTT, KO – trombo, KS + Rh faktor
 • místo vpichu oholené, odmaštěné
 • zvýšená hydratace
 • nemocný lační 6 hodin před výkonem
 • premedikace – podávají se antihistaminika 2 hodiny před výkonem
 • u alergických pacientů je nutná kromě antihistaminik příprava kortikoidy
 • u zvláště rizikových pacientů je výkon prováděn v celkové anestezii; u velmi rizikových pacientů lze arteriografii provést bez celkové anestezie negativní kontrastní látkou (CO2), na kterou neexistují alergické reakce; výtěžnost CO2 arteriografie zejména pro bércové tepny a tepny nohy je menší než výtěžnost arteriografie provedené klasickou kontrastní látkou
 • 1 den před a 1 den po vyšetření se vysazují Metforminové preparáty u lidí s DM kvůli prevenci laktátové acidózy
 • u nemocných se strumou nebo hypertyreózou se podávají 2-3 dny před vyšetřením tyreostatika

Péče o nemocného po vyšetření

 • viz katetrizace

Angiografie aortálního oblouku Vertebrální aneuryzma Arteriografie ruky

Související lékařské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít