Lékařské diagnózy

 ? 

Onemocnění tepen dolních končetin – chronický uzávěr (po rekonstrukci tepny) etapa

Definice

Ischemická choroba tepen dolních končetin je onemocnění, při kterém dochází k zužování až k obliteraci průsvitu tepny aterosklerózou, trombem, embolusem nebo spazmem. V 90 % je příčinou ateroskleróza. Při aterosklerotickém procesu dochází ke ztluštění stěny artérie v důsledku ukládání tukových látek a vápníku. Ztrácí se pružnost stěny a postupně se uzavírá lumen. Zúžení cévy může být izolované nebo mnohočetné. Proces je dlouhodobý, příznaky nastupují pomalu.

Etiologie

Dělení podle rychlosti vzniku ischemie

 • akutní uzávěry tepen – dochází k náhlému přerušení tepenného krevního toku, čímž je končetina bezprostředně ohrožena
 • chronické uzávěry tepen – průtok krve se zhoršuje postupně

Příčiny

 • trombus – příčina vzniku
  • obliterující ateroskleróza
  • Bürgerova nemoc
  • aneuryzma s trombotickým uzávěrem
 • embolus – malé procento výskytu
 • aterosklerotický plát
  • u obliterující aterosklerózy
  • u diabetické mikroangiopatii
 • spazmus (vazoneurózy
  • Raynaudova choroba – záchvatovitá vazokonstrikce vyvolaná chladem
  • chronická posttraumatická vazokonstrikce

Rizikové faktory

 • kouření
 • hypertenze
 • porucha metabolizmu tuků
 • diabetes mellitus
 • ateroskleróza
 • zánětlivé procesy cév
 • genetická dispozice

Klinický obraz

akutní uzávěr tepen dolních končetin

 • akutní bolest („šlehnutí bičem“)
 • postižená končetina je bledá, chladná
 • ztráta pulzace
 • parestezie až anestezie končetiny
 • barva kůže je mramorovaná, později až cyanotická
 • ischemické nekrózy

chronický uzávěr tepen dolních končetin
rozdělení podle Fontaina

 • I. stadium – asymptomatické – nemocný většinou nemá žádné obtíže, ale stěna cévy je již postižena; někdy nemocný mívá pocit chladu a parestezie končetiny
 • II. stadium – klaudikační bolest
  Klaudikační bolest vzniká nedostatečným prokrvením svalů DK po rychlé chůzi, chůzi do schodů, apod. Při chůzi nemocný končetinu odlehčuje nebo se zastavuje. Bolest v klidu ustupuje, protože dojde k prokrvení končetiny.
  II.a stadium – klaudikační interval je delší než 200 m
  II.b stadium – klaudikační interval je kratší než 200 m
  (Klaudikační interval je vzdálenost, kterou nemocný ujde mezi jednotlivými odpočinky. Čím je kratší, tím je závažnost poškození stěny větší.)
 • III. stadium – klidové bolesti postižené končetiny, bolest zejména v noci doprovázená silnými křečemi svalů DK
 • IV. stadium – dochází k nezvratným změnám ve tkáních, rozvíjí se gangréna nejdříve měkkých tkání, později i kostí

Kůže je chladná, teplota klesá směrem k periferii. Kůže ztrácí ochlupení, snižuje se její pružnost. Objevuje se likvidní zabarvení. I malé poranění končetiny se hojí pomalu, často s komplikacemi. Pulzace není hmatná.

Podle anamnézy a klinického vyšetření je možné nemocné rozdělit do tří skupin.

 • nemocný s lehkým onemocněním a slabými klaudikacemi
 • nemocný se středně těžkým onemocněním a těžkými klaudikaceminemocný s tak těžkým postižením, že je ohrožena končetina

Diagnostika

anamnéza

 • nutná pečlivá anamnéza osobní a rodinná

fyzikální vyšetření

 • pohled
  • barva kůže DK, defekty, svaly (svalová atrofie)
  • modifikovaný Ratschowův test
   • provedení: nemocný v poloze na zádech se zdviženými a flektovanými končetinami v kolenou po dobu jedné minuty provádí plantární a dorzální flexi. Potom se posadí, svěsí DK z lůžka a sledují se tři základní příznaky
    • zčervenání končetiny (fyziologie do pěti vteřin)
    • žilní náplň na dorzu (fyziologie do deseti vteřin)
    • úplné zčervenání (do 15 vteřin)
 • pohmat
  • pulzace na artériích DK, vždy oboustranně (a. dorzalis pedis, a. tibialis posterior, a. poplita, a. femoralis)teplota kůže
 • poslech – fonendoskopem pulzace na artériích
 • měření systolického kotníkového tlaku – hodnota kotníkového tlaku po zátěži je nejcitlivější známkou přítomnosti arteriálního onemocnění
 • test chůze – hodnotí se klaudikační bolest

laboratorní vyšetření

 • hematologické vyšetření – KO, FW
 • biochemické vyšetření krve – minerály, lipidové spektrum, glykemie, urea, kreatinin

zobrazovací vyšetřovací metody

 • Dopplerovská ultrasonografie – k měření periferního systolického kotníkového tlaku
 • Barevná duplexní ultrasonografie – k diagnostice velikosti aterosklerotických plátů a typu uzávěru
 • Periferní arteriografie – provádí se před každým intervenčním a chirurgickým výkonem
 • Digitální subtrakční angiografie (DSA) – RTG kontrastní vyšetření tepenného řečiště
 • Translumbální aortografie – přímá bederní aortografie s posunem

Terapie

režimová opatření

 • zákaz kouření
 • kondiční cvičení
 • chůze
 • teplé koupele nohou

dieta

 • nízkocholesterolová se zvýšeným příjmem zeleniny, ovoce. Z jídelníčku se doporučuje vyloučit dráždivé potraviny

farmakologická léčba

 • Antiagregancia
 • Reologika
 • Vazodilatancia
 • Antikoagulancia
 • Trombolytika
 • Prostaglandiny

speciální léčba

 • intervenční výkony
  • trombektomie, embolektomie (odstranění krevní sraženiny pomocí balónkového Fogartyho katétru)
  • dezobliterace tepny – rozříznutím stěny cévy se pronikne ke zúženému místu a odstraní se ztluštělá intima cévy
  • perkutánní trransluminární angioplastika
 • rekonstrukční operace
  • Bypass – nad a pod zúžené místo se našije cévní štěp, který část krve odvádí z poškozené cévy nad a pod stenózou. K přemosťování uzávěru tepny se odebírá venózní štěp ze saphena magna, saphena parva nebo z pažních žil
   • aortoiliakální bypass
   • femoropopliteální bypass
   • femorokrurální bypass – u nemocných s distálním poškozením tepen
 • cévní náhrada – céva se nahradí cévním štěpem
 • cévní plastika – zúžené místo cévy se rozšíří záplatou

Ischemická choroba pravé dolní končetiny

Související vyšetřovací metody:

Související terapie:

Související ošetřovatelské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít