Diagnostika (Vyšetřovací metody)

 ? 

CT Břicha etapa

CT břicha – výpočetní tomografie je metoda, která speciálním způsobem využívá rtg paprsků a umožňuje podrobné zobrazení jednotlivých částí těla v tenkých vrstvách.
Nativní CT
Kontrastní CT s

 • i. v. kontrastem
 • p. o. kontrastem

pomocí CT zobrazujeme:

 • trávicí trubici – CT pasáž
 • parenchymatózní orgány

Indikace

 • nádory, cysty, abscesy
 • akutní a chronická pankreatitída
 • penetrace nádorů trávicí trubice do okolních orgánů
 • metastázy
Kontraindikace
 • alergie na kontrastní látku, u kontrastu podaného i. v. renální insuficience
 • relativní - nespolupráce pacienta
 • těhotenství (lze provést jen v ohrožení života)
 • neléčená hypertyreóza
 • feochromocytom

Příprava na vyšetření

Psychická: vysvětlit průběh a význam vyšetření

Somatická: liší se podle způsobu aplikace kontrastní látky
Per os
Pacient musí být nalačno, 8 hodin před vyšetřením nebude jíst a 2 hodiny pít, ani kouřit. Má zavedenu kanylu do periferní žíly. Sejme řetízky a odloží všechny kovové předměty.
Asi 1 hodinu před vyšetřením pacient vypije kontrastní látku (Telebrix) rozmíchaný v 1 l tekutiny.

Průběh vyšetření

Po vypití kontrastní látky jsou prováděny snímky dutých orgánů pomocí tomografu.

Intravenózně

Pacient musí být nalačno alespoň 4 hodiny, stejnou dobu nesmí kouřit. Musí být provedena antialergická příprava. Večer před vyšetřením je podána 1 tbl. Dithiadenu, stejně tak ráno. Alternativou je aplikace 1 amp Dithiadenu i.v. před vyšetřením. U akutních stavů je možné podat 100 mg Hydrokortizonu i. v.

Průběh vyšetření

Zavedenou intravenózní kanylou lékař aplikuje kontrastní látku. Během vyšetření je nutné, aby se pacient nehýbal, mikrofonem dostává pokyny k zadržení dechu, nádechu, výdechu. Celé vyšetření trvá asi 20 minut, lékař průběžně vyhodnocuje získaný nález na monitoru počítače.

Ošetření po výkonu

Po ukončení vyšetření je odstraněna kanyla a pacient čeká ještě alespoň 15 min v čekárně, aby mu mohla být poskytnuta pomoc v případě komplikací.
V případě vyšetření bez použití kontrastní látky není sledování nutné a pacient ihned odchází domů.

CT břicha

Související lékařské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít