Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Výživa/přijímání potravy/nadměrná výživa - 00001 etapa

Definice

Stav, kdy příjem živin převyšuje metabolickou potřebu člověka.

Související faktory

 • časté stravování v souvislosti s vnějšími podněty
 • příjem potravy jako reakce na jiné vnitřní potřeby, než je hlad
 • dysfunkční vzorec stravování
 • sedavý způsob života
 • koncentrace příjmu stravy ke konci dne
 • spojování jídla s jinými aktivitami

Určující znaky

objektivní

 • u žen kožní řasa nad tricepsem větší než 25 mm 
 • u mužů kožní řasa nad tricepsem větší než 15 mm
 • tělesná hmotnost o 20 % vyšší než hmotnost ideální 
 • procento tělesného tuku větší než 22 % u žen 
 • procento tělesného tuku větší než 15 % u mužů

Očekávané výsledky

 • pacient přijme neidealizovaný obraz sebe sama 
 • pacient je schopen vyjádřit realističtější sebepojetí
 • pacient si osvojí změnu životního stylu
 • pacient si osvojí změnu způsobu příjmu potravy – kvantity i kvality
 • pacient si osvojí program cvičení
 • pacient dosáhne požadované tělesné hmotnosti

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • posuď znalost nutričních potřeb pacienta
 • vypočítej celkový denní energetický příjem
 • vypočítej energetickou potřebu pacienta
 • zjisti, jaký přístup má pacient k jídlu
 • prozkoumej jídelníček se záznamem druhu a množství jídla včetně nápojů
 • zjisti způsob konzumace jídla
 • odeber anamnézu s důrazem na příjem potravy

prováděcí intervence

 • diskutuj s pacientem o tom, jak pohlíží sám na sebe
 • prober s pacientem každodenní aktivity, množství a druh pohybu
 • pohovoř s pacientem o motivaci ke snížení tělesné hmotnosti
 • zaznamenej výšku, váhu, pohlaví a věk pacienta
 • poskytni pacientovi informace o konkrétní nutriční potřebě
 • pomoz pacientovi sestavit jídelníček
 • prodiskutuj s pacientem nevhodné jídelní zvyklosti
 • zdůrazni nutnost dostatečného příjmu vhodných tekutin
 • pobízej pacienta k pravidelnému cvičení, fyzické aktivitě

posílení zdraví

 • prodiskutuj s pacientem metody, jak se vyvarovat přejídání
 • zapoj pacienta do léčebného plánu poskytujícího podporu
 • doporuč pacientovi připravit se na speciální příležitosti (oslavy)
 • doporuč pacientovi vážit se jednou týdně, výsledek zaznamenávat
 • pouč pacienta o normálnosti kolísání hmotnosti
 • doporuč pacientovi podpůrnou skupinu – psychoterapii
 • poskytni pacientovi kontakt na dietologa

Kýla v jizvě

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít