Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Vnímání - poznávání/poznávání/akutní zmatenost - 00128 etapa

Definice

Náhle vzniklé celkové, přechodné změny a porucha pozornosti, poznávání, psychomotorické aktivity a úrovně vědomí nebo cyklu spánku a bdění.

Příčiny vzniku

 • věk nad 60 let
 • demence
 • dlouhodobý vliv alkoholu a drog
 • různé druhy deliria (febrilní, epileptické – po záchvatu, toxické, traumatické)
 • vliv léčebné medikace, lékové interakce, metabolické poruchy, působení anestetik, chirurgických výkonů
 • zplanutí chronických chorob, hypoxemie
 • silné bolesti
 • poruchy spánku
 • nadměrný strach
 • výpadek krátkodobé paměti

Určující znaky

subjektivní

 • zrakové a sluchové halucinace
 • úzkost
 • neschopnost soustředit se
 • neschopnost reálného myšlení

objektivní

 • přehnané emotivní reakce
 • změna poznávacích funkcí
 • změna cyklu spánku a bdělého stavu
 • změny psychomotorické aktivity (třesy a záškuby těla)
 • zvýšený neklid
 • poruchy vnímání (falešné vjemy)
 • nedostatek motivace k cílevědomému a účelnému chování

Očekávané výsledky

 • pacient si jasně uvědomuje realitu, místo, čas a je orientován všemi kvalitami (osoba, čas, místo, příčinné souvislosti)
 • pacient má navozený pravidelný cyklus spánku a bdělosti
 • pacient je schopen udržet pozornost a zapojuje se do různých aktivit
 • pacient zahajuje změny životního stylu a chování zabraňující recidivě problému

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • zhodnoť rozsah poruchy orientace, schopnosti udržet pozornost, komunikovat s okolím a přiměřeně reagovat
 • zjišťuj příčiny stavu akutní zmatenosti od pacienta a jeho rodiny
 • zjisti léky, které pacient užívá, jejich vedlejší účinky a interakce
 • posuď stav výživy nemocného
 • sleduj cyklus spánku a bdělosti, dobu spánku a kvalitu spánku
 • všímej si podrážděnosti, míry úzkosti, neklidu, dezorientace, apatie, lhostejnosti, halucinací v časových souvislostech (den – noc)
 • zjisti riziko poškození, které by mohl pacient způsobit sobě nebo jiné osobě

prováděcí intervence

 • vytvářej klidné prostředí bez přílišné stimulace, aby nedocházelo k přetížení pacienta
 • dávej pacientovi jednoduché pokyny
 • poskytni pacientovi čas na komunikaci a rozhodování se
 • informuj rodinu pacienta o nutnosti časté komunikace s pacientem
 • získej příbuzné ke spolupráci na obnovení přiměřené orientace pacienta a k trvalému poskytování informací a podnětů
 • zajisti bezpečnost pacienta (zvýšený dohled, opěrné a chodicí pomůcky)
 • odstraň z okolí pacienta překážky, které by mohly být příčinou úrazu
 • podávej léky dle ordinace lékaře a sleduj jejich účinky

posílení zdraví

 • prober situaci s rodinou a zapoj ji do plánování potřebných úkonů a činností v zájmu nemocného
 • pomoz pro pacienta zajistit pečovatelskou službu, domácí péči nebo umístění do denního stacionáře

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít