Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Vylučování a výměna/gastrointestinální funkce/inkontinence stolice - 00014 etapa

Definice

Těžko ovladatelný odchod řídké a  neformované stolice.

Příčiny vzniku

 • gastrointestinální onemocnění, nervově-svalové poruchy
 • kolostomie
 • ztráta ovládání rektálního sfinkteru
 • kognitivní poruchy
 • těžké úzkostné stavy nebo deprese

Určující znaky

subjektivní

 • neschopnost rozpoznat potřebu defekace
 • neschopnost vnímat náplň rekta
 • neschopnost pozdržet defekaci a naléhavost defekace

objektivní

 • kontinuální, samovolný  odchod stolice
 • fekální zápach
 • znečištění oděvu nebo lůžka stolicí
 • začervenání pokožky v perianální oblasti

Očekávané výsledky

 • pacient chápe vyvolávající příčiny inkontinence
 • pacient zvládá způsoby, kterými lze projevy choroby ovlivnit a kterými lze zabránit vývoji komplikací
 • pacient má vytvořeno individuální schéma vyprazdňování stolice
 • pacient má upravenu inkontinenci do takové míry, aby nenarušovala jeho společenské uplatnění
 • pacient umí používat pomůcky pro inkontinentní

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • zjisti přítomné patofyziologické příčiny (roztroušená skleróza, akutní nebo chronické kognitivní poruchy, poraněním mícy, mozková mrtvice, ileus, ulcerózní kolitida)
 • zaznamenej dobu výskytu a podmínky, za jakých dochází k odchodu stolice
 • přesvědč se o funkci análního svěrače nebo o střevních poruchách, které by mohly tuto afekci zhoršovat
 • zhodnoť vliv onemocnění na společenské uplatnění pacienta, jeho sexuální potřeby a pocity méněcennosti
 • věnuj pozornost podávaným lékům s ohledem na jejich vedlejší účinky nebo lékové interakce
 • všímej si charakteru stolice (barvy, zápachu, konzistence, množství, tvaru i častosti výskytu)

prováděcí intervence

 • proveď zkoušku stolice na okultní krvácení
 • zajisti dostatek inkontinenčních pomůcek
 • dbej na zvýšenou hygienu po každé stolici
 • zaveď pravidelné schéma pro vyprazdňování stolice
 • v rámci časového dodržování péče o stolici podávej laxativa a změkčovadla stolice
 • dle stavu uprav rozvrh společenských aktivit pacienta
 • dávej přednost potravě, která nemocného nezatěžuje, ale jeho vyprazdňování usnadňuje

posílení zdraví

 • informuj pacienta, aby zaznamenával dobu inkontinence s ohledem na druh přijaté potravy a své činnosti
 • zdůrazni pravidelný nácvik vyprazdňování s ohledem na zvyšování svalového tonusu
 • pouč o nutnosti vhodné diety s vysokým obsahem vlákniny se zachováním dostatečného přívodu tekutin (minimálně 2 litry denně)
 • vyjádři pacientovi i jeho blízkým psychickou podporu, zvláště jde-li o dlouhodobý nebo chronický stav

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít