Lékařské diagnózy

 ? 

Parkinsonova choroba etapa

Jde o progredující degenerativní onemocnění mozku, charakteristické hytertonicko-hypokinetickým syndromem. Je provázené narušením motorických a často i psychických funkcí.

Etiopatogeneze

Jde o poměrně častou nemoc, postihující asi 1 % populace nad 60 let. Dochází k odumírání neuronů bazálních ganglií, zejména substancia nigra, a nedostatečné tvorbě mediátoru dopaminu. Nedostatek této chemické látky vede k omezené hybnosti, svalové ztuhlosti a třesu (tzv. parkinsonské trias). Schopnost vykonávat běžné činnosti se snižuje.

Příčiny

Idiopatická Parkinsonova choroba – příčina není známa
Sekundární parkinsonské syndromy

 • vaskulární – ateroskleróza
 • posttraumatické
 • při chronické intoxikaci manganem
 • polékové (např. neuroleptika)
 • hypoxické – po mozkové hypoxii, otravě CO

Klinický obraz

zpočátku:

 • celková únava
 • zpomalení pohybů
 • neobratnost při pohybu
 • svalové křeče
 • bolesti pletenců

později:

 • zvyšuje se svalový tonus
 • maskovitý obličej – výraz tváře neodráží emoce, nemění se
 • redukované pohyby končetin, gestikulace, mrkání
 • zpomalené pohyby
 • obtížné vstávání ze židle, otáčení na posteli
 • šouravá chůze v lehkém předklonu, chybí souhyby HK, HK v semiflekčním držení
 • tremor – třes, je klidový, pomalý pravidelný, postihuje především HK, někdy i hlavu
 • řeč je zpomalená, hůře srozumitelná
 • psychické poruchy – poruchy nálad, spánku, neklid, anxieta, deprese, sociální izolace, demence
 • vegetativní poruchy – zvýšená sekrece slin, potu a kožního mazu, obstipace, ortostatická hypotenze

Rozvoj a průběh onemocnění je velmi individuální. Vhodná léčba může progresi výrazně zpomalit. Může však dojít i k úplné závislosti na druhých, s plně rozvinutou demencí, inkontinencí, rigiditou, svalovými kontrakturami.

Diagnostika

Anamnéza

Důležité je vyptat se na subjektivní obtíže a jejich vývoj v čase, úrazy, léky, pracovní anamnézu a prodělaná onemocnění.

Fyzikální vyšetření

Pohledem – především iniciace pohybu, tempo, souhyby končetin, mrkání.

Komplexní neurologické vyšetření – značnou diagnostickou hodnotu má vyšetření okohybných nervů, taxe, reflexů, stoje, chůze a rovnováhy při lehkém úderu do sterna.

Laboratorní vyšetření

Neexistuje žádný specifický test, který by onemocnění potvrdil.
Provádí se běžná biochemická a hematologická vyšetření.

RTG vyšetření

CT mozku
MR

Terapie

Parkinsonovu chorobu nelze vyléčit, je však možné ovlivnit její příznaky.

Režimová opatření

Nemají pro rozvoj choroby valný význam, směřují spíše k zajištění dostatečného odpočinku a spánku, výživy, vitamínů a mozkového tréninku jako prevence demence.

Farmakoterapie

Antiparkinsonika – dopaminergní a anticholinergní léky
Léčba patří vždy do rukou neurologa, který zvolí vhodný lék i jeho dávkování. Problémem většiny léků po dlouhodobém užívání je výskyt nežádoucích účinků (ortostatická hypotenze, hyperkinéza, nechutenství, nauzea, zvracení) a snížení jejich účinnosti.
Antiparkinsonika se nesmí nikdy náhle vysadit, mohlo by dojít k úplnému ztuhnutí a ztrátě pohyblivosti.

Podpůrná terapie a léčba nežádoucích účinků léků

 • anxiolytika
 • antidepresiva
 • myorelaxancia
 • hypnotika
 • vitamíny
 • minerály
 • antiemetika

Rehabilitace

 • nácvik sebepéče
 • nácvik řeči
 • fyzioterapie
 • arteterapie

v pokročilém stadiu

 • polohování
 • dechová cvičení
 • pasivní cvičení

Magnetická rezonance Magnetická rezonance Pasivní pohyby Polohování pacienta

Související vyšetřovací metody:

Související terapie:

Související ošetřovatelské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít