Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Vylučování a výměna/vyprazdňování moči/úplná inkontinence moči - 00021 etapa

Definice

Nepřetržité, samovolné a nepředvídatelné unikání moči.

Příčiny vzniku

 • nervové poruchy - poruchy přenosu reflexních impulzů signalizujících pocit plnosti močového měchýře, spouštění mikce v nepředvídatelných intervalech (mozkové léze)
 • trauma  nebo onemocnění míšních nervových drah
 • nekontrolovatelné stahy detruzorové svaloviny
 • anatomické odchylky (defekty, píštěle)
 • příčiny specifické pro pacienta

Určující znaky

subjektivní

 • absence pocitu nucení na močení
 • neuvědomění si projevů inkontinence
 • nykturie

objektivní

 • neefektivní léčba inkontinence
 • plynulý odchod moči bez spazmu svaloviny močového měchýře v nepředvídatelnou dobu

Očekávané výsledky

 • pacient rozumí příčinám inkontinence
 • pacient zvládá metody, kterými ovlivňuje projevy  choroby a kterými zabraňuje komplikacím, umí používat pomůcky pro inkontinentní
 • pacient zvládá  inkontinenci moči tak, že nenarušuje jeho společenské uplatnění
 • pacient udává, že obtíže s močením odezněly

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • zhodnoť příčiny obtíží
 • zjisti, zda si je pacient vědom své inkontinence
 • vymez normální způsob vylučování moči
 • sleduj všechny diagnostické výkony, které stanovují diagnózu nebo léčebný postup
 • zjisti, zda není přítomna retence moči
 • zjisti, jak inkontinence ovlivňuje život pacienta v rámci jeho společenských rolí

prováděcí intervence

 • podávej stanovené množství tekutin v časových intervalech z důvodu navození schématu močení
 • instruuj pacienta, aby se každé dvě hodiny vymočil, a zaznamenej dobu, množství moči, případně projevy následné inkontinence
 • ošetřuj kůži pacienta v rámci prevence změn na kůži
 • poskytni pacientovi psychologickou oporu
 • nauč pacienta používat pomůcky pro inkontinentní

posílení zdraví

 • informuj pacienta o denním příjmu tekutin (1500-2000 ml)
 • pouč pacienta o nutnosti nepřijímat již žádné tekutiny dvě až tři hodiny před spaním
 • zdůrazni pacientovi význam zvýšené hygienické péče s využitím ochranných krémů
 • doporuč pacientovi příjem kyselých ovocných šťáv, které brání rozvoji močové bakteriální infekce
 • proveď s pacientem nácvik močení po 30 minutách s postupným prodlužováním intervalu na 3-4 hodiny mezi močením
 • doporuč pacientovi používání pomůcek pro inkontinenci
 • doporuč pacientovi nošení přiléhavého spodního prádla, které zvyšuje pocit jistoty
 • informuj po domluvě s pacientem rodinné příslušníky o provedených doporučeních
 • nauč pacienta a jeho rodinu, jak pečovat o permanentní katétr (v případě jeho zavedení)

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské postupy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít