Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Bezpečnost – ochrana/tělesné poškození/riziko udušení - 00036 etapa

Definice

Pacient je ohrožen náhodným udušením (nedostatkem vzduchu k dýchání).

Rizikové faktory

 • topení, chod motorových vozidel v garáži
 • používání hořáků v nevětraných místnostech
 • kouření v posteli
 • hra dětí s malými předměty, které lze vložit do úst (korálky, knoflíky, atd.)
 • hra dětí s mikrotenovými taškami, sáčky
 • děti ponechané bez dozoru ve vaně nebo bazénu
 • krmení kojence v postýlce bez dozoru podepřenou kojeneckou lahví
 • polštáře v kojenecké postýlce
 • zavěšené hračky v postýlce (dítě se již pohybuje)
 • špatné návyky při stravování (,, plná pusa“– rychlé kladení velkých soust do úst)
 • uložení vyřazených mrazáků a lednic v obytných prostorách
 • unikání plynu v obytných prostorách
 • nebezpečně natažená šňůra na prádlo
 • redukce čichových vjemů
 • redukce motorických schopností
 • kognitivní nebo emocionální obtíže
 • probíhající onemocnění
 • nedostatek informací o bezpečnosti a preventivních opatřeních

Očekávané výsledky

 • pacient rozpozná nebezpečí a rizika daného prostředí
 • pacient dodržuje nejúčinnější léčebná opatření
 • pacient udává eliminaci všech rizikových faktorů z daného prostředí
 • pacient nejeví známky dechové tísně

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • povšimni si všech vnitřních i zevních rizikových faktorů
 • zhodnoť spolu s pacientem a jeho rodinnými příslušníky všechna rizika daného prostředí
 • posuď stav nervové soustavy nemocného, průchodnost dýchacích cest, event. poruchy polykání
 • posuď případné poruchy spánku, zvýšenou únavnost (může být varovným příznakem hrozící zástavy dechu)
 • posuď případnou interakci léků, možné předávkování

posílení zdraví

 • spolu s pacientem vypracuj plán dlouhodobých preventivních opatření
 • poskytni pacientovi signalizační zařízení na dosah ruky
 • udržuj průchodné dýchací cesty
 • kontroluj správné užívání všech léků, např. antiepileptik
 • podávej stravu dle ordinace lékaře (dieta snižující rizika ordinovaná dle polykacích a kognitivních možností pacienta)
 • zdůrazni důležitost správného žvýkání a rozmělnění stravy
 • pouč pacienta o nutnosti opakovaných kontrol hořáků, kamen, eliminaci inhalace výfukových plynů z automobilů
 • pouč pacienta, aby při prvních známkách dechové nedostatečnosti použil signalizačního zařízení
 • pouč osoby blízké pacientovi o zásadách první pomoci

Observace dýchání novorozence Posouzení vitality a zralosti novorozence Mini vyhodnocení duševního stavu Odhad zmatenosti Rychlý screening demence Skóre podle Apgarové Skóre podle Silvermana pro starší novorozence ke zhodnocení dýchání

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské postupy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít