Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Bezpečnost – ochrana/tělesné poškození/poškozená dentice - 00048 etapa

Definice

Poruchy vývoje, prořezávání zubů nebo jejich strukturální celistvosti.

Příčiny

 • způsob výživy, nutriční deficity
 • některé léky
 • chronické užívání tabáku, kávy, čaje nebo červeného vína
 • nedostatek informací o zdravých zubech
 • nadměrné užívání abrazivních čisticích přípravků, nadměrné množství fluoridů
 • překážky vlastní péče o zuby, nepřístupnost nebo ekonomické bariéry profesionální péče
 • genetická predispozice
 • předčasná ztráta primární dentice
 • bruxizmus
 • traumatická poranění
 • chronické zvracení

Určující znaky

subjektivní

 • bolesti zubů

objektivní

 • halitóza
 • nadměrné množství zubního plaku
 • nadměrné množství zubního kamene
 • změny barvy zubní skloviny, eroze zubní skloviny
 • zubní kazy kořenů, korunek zubů
 • opotřebované nebo obroušené zuby
 • traumatická ztráta zubů, ulomené zuby
 • nekompletní prořezávání mléčných zubů
 • předčasná ztráta mléčných zubů
 • nekompletní prořezávání stálých zubů
 • vada okluze nebo kontaktu zubů
 • asymetrie obličeje

Očekávané výsledky

 • pacient má zdravé dásně, sliznice dutiny ústní a chrup v dobrém stavu
 • pacient přijímá vhodnou výživu a dostatek tekutin
 • pacient  zná správný způsob hygieny dutiny ústní a ovládá čištění zubů
 • pacient podstupuje pravidelné kontroly chrupu stomatologem

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • povšimni si přítomnosti, absence zubů nebo chrupu a jaký má význam z hlediska výživy i estetiky
 • zhodnoť současný stav zubní hygieny a orálního zdraví
 • dokumentuj přítomnost faktorů, které mají vliv na dentici (např. chronické užívání tabáku, kávy, čaje, bulimie, rovnátka, abscesy, bruxizmus) a posuď případnou potřebu intervence nebo léčby

prováděcí intervence

 • podávej roztok solí nebo ústní vody k výplachům
 • prováděj jemnou masáž dásní měkkým zubním kartáčkem
 • pomoz s čištěním zubů, pokud nemocný není schopen hygienu provádět sám
 • dbej na optimální výživu a ber v úvahu schopnost nemocného žvýkat
 • zajisti zvýšený příjem tekutin
 • pravidelně upravuj polohu endotracheální kanyly
 • u citlivých zubů se vyhni tepelné stimulaci, doporuč používání speciální pasty ke zmírnění přecitlivělosti zubů
 • dokumentuj faciální poranění před léčbou
 • podávej antibiotika k léčbě infekci dutiny ústní
 • v případě potřeby prováděj zvláštní péči o dutinu ústní

posílení zdraví

 • zopakuj, co vše je potřebné pro náležitou péči o zubní hygienu
 • doporuč příslušné odborníky, specialisty na hygienu dutiny ústní
 • zopakuj pacientovi instrukce o potřebné domácí péči z důvodu předcházení komplikací
 • doporuč pacientovi přestat kouřit
 • prodiskutuj vhodnost stomatologické kontroly nebo kontroly před zahájením chemoterapie nebo radiační léčby, aby se minimalizovalo poškození zubů, tkání dutiny ústní

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské postupy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít