Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Zvládání zátěže - odolnost vůči stresu/reakce na zvládání zátěže/oslabené přizpůsobení - 00070 etapa

Definice

Neschopnost přizpůsobit životní styl a chování změněnému zdravotnímu stavu.

Příčiny vzniku

 • tělesný nebo duševní hendikep
 • život ohrožující onemocnění
 • chronické onemocnění
 • nedostatek optimizmu, negativní postoj ke zdravému životnímu stylu, nedostatek motivace ke změně  chování
 • pocity méněcennosti
 • mnohočetné stresory, vypjatý emoční stav
 • absence společenské podpory nutné ke změně názorů a návyků

Určující znaky

subjektivní

 • popírání změny zdravotního stavu
 • neschopnost dosáhnout pocitu kontroly nad sebou samým

objektivní

 • neschopnost přijmout opatření, která by zabránila dalším zdravotním problémům
 • projevy neakceptování změny zdravotního stavu

Očekávané výsledky

 • pacient je schopen zvládnout stresové situace bez použití násilí vůči své osobě
 • pacient je schopen převzít odpovědnost za osobní potřeby, pokud je to možné
 • pacient je schopen zahájit změny životního stylu, které umožní adaptaci na současnou životní situaci
 • pacient je schopen nalézt a využívat vhodné podpůrné systémy
 • pacient spolupracuje s personálem a zvyšuje účast na vlastní ošetřovatelské péči

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • proveď psychosociální vyšetření ke zjištění dopadu současného stavu na pacienta
 • nepřehlédni emoční projevy pacienta signalizující jeho zhoršenou přizpůsobivost (např. silnou úzkost, strach, zlost, starosti, pasivní nebo aktivní popření)

prováděcí intervence

 • pomoz pacientovi popsat událost, která jeho situaci vyvolala, podporuj ho v rozhovoru
 • prober s pacientem různé životní situace a změny rolí, z nichž jsou patrné jeho schopnosti a dovednosti
 • ptej se pacienta, jak se cítí, a pomoz mu verbalizovat jeho citové rozpoložení
 • akceptuj a uznej pocity pacienta, které se týkají jeho současné poruchy adaptace
 • uznej pacientovu snahu a vstřícnost
 • vysvětli pacientovi podstatu nemoci a pobízej ho, aby se ptal na vše, čemu nerozumí
 • využij terapeutické komunikační dovednosti
 • naplánuj spolu s pacientem, jak dosáhnout splnění okamžitých potřeb

posílení zdraví

 • zapoj blízké osoby do širokého plánu zahrnujícího citové, psychické, fyzické a sociální potřeby pacienta
 • nauč pacienta různým relaxačním a protistresovým technikám
 • veď pacienta k nalezení vhodných alternativ

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít