Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Zvládání zátěže - odolnost vůči stresu/reakce na zvládání zátěže/defenzivní zvládání zátěže - 00071 etapa

Definice

Stav, kdy jedinec opakovaně projevuje falešně pozitivní sebehodnocení, jehož základem je sebeobrana proti pociťovanému ohrožení sebeúcty.

Příčiny vzniku

 • situační krize, krize v dospívání
 • velký stupeň ohrožení
 • neadekvátní příležitost připravit se na stresory, porucha v oceňování hrozby
 • nepřiměřená míra důvěry ve vlastní schopnosti, nejistota
 • neadekvátní zdroje, nepřiměřená společenská podpora
 • porušená schopnost uvolnit se
 • rozdíly mezi pohlavími ve způsobu řešení problémů
 • pracovní přetížení, příliš mnoho závazných termínů, žádné prázdniny
 • mizivá nebo žádná fyzická aktivita

Určující znaky

subjektivní

 • popírání zjevných problémů, slabin
 • projekce viny, odpovědnosti
 • přecitlivělost vůči i jen mírné kritice
 • snaha ohromit (megalomanie)
 • odmítání pomoci
 • racionalizace chyb a omylů

objektivní

 • povýšený přístup k ostatním
 • obtížné vytváření a udržování vztahů
 • vyhýbání se důvěrnostem
 • výsměch či zesměšňování ostatních
 • agresivní chování
 • snížená vnímavost vůči realitě
 • zanedbávání kontrol či účasti na léčbě
 • vyhledávání pozornosti

Očekávané výsledky

 • pacient pochopí vlastní problémy
 • pacient rozpozná problémové, traumatizující oblasti
 • pacient přijme odpovědnost za vlastní činy, úspěchy i selhání
 • pacient bude udržovat fungující vztahy

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • zhodnoť, do jaké míry pacient chápe současnou situaci
 • zjisti vývojovou úroveň pacienta
 • urči míru úzkosti a účinnost současných mechanizmů zvládání problémů
 • urči, co charakterizuje pacientovo jednání a co je jeho cílem

prováděcí intervence

 • doveď pacienta k poznání, že je nutno změnit způsob řešení problémů
 • povšimni si snah o ohromení v rozporu se skutečnými možnosti (např. říká: „Hodlám si koupit nové auto,“ a přitom je bez práce a bez peněz)
 • všímej si interakcí pacienta s ostatními
 • všímej si obtíží a schopností pacienta vytvářet uspokojivé vztahy
 • vysvětli pacientovi pravidla léčby a důsledky případné nespolupráce
 • při manipulativním chování vůči personálu vymez pacientovi hranice
 • veď pacienta ke kontrole jeho chování ve všech možných situacích
 • uznej silné stránky pacientovy osobnosti
 • projev vstřícnost a respekt k pacientovi
 • veď pacienta k rozpoznání a vyjádření pocitů
 • pomoz pacientovi s řešením problémů

posílení zdraví

 • podporuj u pacienta zapojení do činností, kurzů zaměřených na praktický nácvik dovedností
 • dle vhodnosti doporuč pacientovi další zdroje (např. rehabilitace, rodinná léčba)

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít