Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Podpora zdraví/management zdraví/neefektivní léčebný režim rodiny 00080 etapa

Definice

Neuspokojivý způsob, jakým  rodina zvládá začleňovat léčbu a druhotné následky nemoci do každodenního života.

Příčiny vzniku

 • komplexnost systému léčebného režimu a zdravotní péče
 • konflikty v rozhodování
 • ekonomické obtíže
 • nadměrné požadavky kladené na jedince nebo rodinu
 • konflikty v rodině

Určující znaky

subjektivní

 • slovní vyjádření obtíží se zařazením režimu léčby do každodenního života
 • vyjádření touhy zvládnout léčbu nemoci a prevenci následků
 • sdělení, že rodina nedělá nic pro snížení rizikových faktorů onemocnění, následků choroby

objektivní

 • způsob života rodiny neumožňuje dosáhnout cílů léčby
 • akcelerace příznaků onemocnění
 • nedostatek pozornosti rodiny k nemoci a jejím následkům

Očekávané výsledky

 • členové rodiny naleznou individuální faktory, které ovlivňují začlenění léčebného programu do denního života pacienta
 • členové rodiny se aktivně účastní řešení problémů v souvislosti s faktory
 • členové rodiny akceptují potřebnou změnu chování, aby bylo možno dosáhnout cílů léčby
 • členové rodiny projeví změnu chování potřebnou pro pokračování léčebného režimu

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • zjisti, jak rodina pohlíží na své snažení ohledně pacientova léčebného režimu
 • posuď zdravotní cíle rodiny a shody mezi jednotlivými členy rodiny
 • zjisti, zda rodina chápe a rozumí léčebnému režimu a jakou hodnotu mu přikládá

prováděcí intervence

 • poskytuj dostatek informací pro pochopení terapeutického režimu
 • veď členy rodiny k uvědomění si nevhodných a škodlivých aktivit
 • sestav společně s členy rodiny plán, jak se vypořádat s komplexností léčby

posílení zdraví

 • nabídni členům rodiny informační a podpůrné zdroje na podporu edukace
 • pomoz členům rodiny naučit se hodnotit situaci, pokroky a účinnost léčebného režimu
 • zprostředkuj členům rodiny kontakty na další zařízení a instituce prospěšné pro komplexní terapii

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít