Terapie

 ? 

Dlouhodobá příprava etapa

 • je časově omezená podle diagnostiky a přípravy pacienta
 • její součástí je

chirurgická příprava

 • diagnostika stavu, který vyžaduje chirurgickou intervenci
 • příprava je řízena chirurgem za spolupráce diagnostických pracovišť (ultrazvukové a rentgenologické pracoviště, endoskopické pracoviště)

interní příprava

 • může být provedena max. 14 dní před plánovanou operací
 • EKG
 • RTG vyšetření srdce a plic
 • laboratorní vyšetření
  • hematologické
   • krevní skupina a Rh faktor
   • krevní obraz
   • FW
  • hemokoagulační
   • APTT
   • Quick
  • biochemické
   • biochemické vyšetření krve
   • biochemické vyšetření moči
  • sérologické
                 
 • klinické interní vyšetření
  • kontrola diabetika v diabetologické ambulanci
  • kompenzace diabetu
 • autotransfuze
  • je transfuze krve a krevních komponent pacienta s určením pro něho samého
  • není zde riziko neshody, snižuje se riziko potransfuzní reakce, nehrozí nežádoucí přenesení infekce
  • krev je připravena k okamžitému použití (nemusí být provedena křížová zkouška)
  • kontraindikací je septický stav dárce/příjemce
  • odběry krve jsou prováděny v týdenních intervalech, poslední odběr je proveden nejpozději 72 hodin před plánovaným operačním zákrokem
  • krvetvorba je podporována podáváním preparátů obsahujících železo 2 týdny před prvním odběrem

anesteziologická příprava

 • anesteziolog navštíví pacienta na oddělení
 • zhodnocení zdravotního stavu
 • seznámení s anestezií, riziky, která mohou nastat během operace
 • anesteziologické ordinace před výkonem (úprava medikace, dechová gymnastika, lačnění, premedikace)
 • záznam do dokumentace

onkologická předoperační příprava

 • ozáření nádoru s cílem zmenšit ho
 • ozáření za účelem snížení rizika rozsevu metastáz během operace

psychická příprava

 • cílem je minimalizovat pacientův strach, stres z operačního zákroku
 • poskytována je lékaři i sestrami
 • zásady
  • nebagatelizovat otázky, obavy týkající se operace, anestezie, výsledku zákroku, bolesti, imobilizace, starostí o rodinu

  • odpovídat dle kompetencí plynoucích z pracovního postavení

  • pečovat o pocit bezpečí a jistoty

Elektrokardiografické vyšetření - EKG Vzorky krve a diagnostická séra k vyšetření krevní skupiny

Související lékařské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít