Terapie

 ? 

Krátkodobá příprava etapa

 • je časově omezena na 24 hodin před výkonem
 • jde při ní o informování pacienta lékařem a sestrou
  • informace o perioperačním a pooperačním období (mobilitě, intravenózních vstupech, permanentním močovém katétru, drénu atd.)
  • nácvik dýchání, odkašlávání, mobilizace, používání kompenzačních pomůcek, např. berlí
  • informace o změnách ve stravovacím a pitném režimu
  • informace o hygieně a vyprázdnění tlustého střeva před operací
  • den před operací pouze lehká večeře asi v 16 hodin, poté již žádné jídlo, diabetik lehká druhá večeře; do půlnoci hodně pít, pak již nikoliv; od půlnoci nejíst, nepít, nekouřit

hygienická péče

 • celková koupel pacienta, odlakování nehtů, odlíčení
 • vyčištění pupku
 • oholení operačního pole
 • odmaštění
 • přiložení obkladu s dezinfekčním roztokem v období bezprostředně před operací

vyprázdnění pacienta dle ordinace lékaře

 • klyzma
  • mikroklyzma – yal
  • očistné klyzma
 • čípky
 • pomocí fosfátů  (90 ml roztoku fosfátů je podáváno ve dvou dávkách před operačním výkonem)

podání premedikace

 • jedná se o farmakologickou přípravu pacienta na operační výkon, jejímž úkolem je anxiolýza a sedace, analgezie, prevence vagových reflexů (bradykardie, laryngospazmus), snížení bronchiální sekrece a profylaxe alergických reakcí
 • obvykle se podává ve třech fázích
  • večer před operací – sedativa, hypnotika, antihistaminika
  • ranní premedikace – benzodiazepiny, vagolytika, analgetika (podána obvykle v 6 hodin)
  • bezprostřední – benzodiazepiny, analgetika opiátového typu a např. anticholinergika
 • dokumentace premedikace: razítko nebo formulář, který obsahuje
  • datum
  • jméno ordinujícího lékaře
  • druh a množství podaného léku
  • čas podání léku
  • podpis osoby, která lék podala
  • razítko - jmenovka
 • premedikace je aplikována vleže, sestra musí zajistit bezpečnost pacienta
 • po aplikaci bezprostřední premedikace nesmí již pacient opustit lůžko

ostatní úkony

 • informace o převzetí a uložení cenností
  • šperky, cennosti, větší obnosy peněz je nutno uložit do trezoru – sepsání proti podpisu, přítomnost svědka
  • šperky, které nelze sejmout, zaznamenat do dokumentace
  • umělý chrup odstranit a hygienicky uložit
  • protetické pomůcky (brýle, naslouchadla, berle, končetiny) řádně označit a vhodně uložit – nutnost zhodnocení potřeby pomůcek po operaci
 • zajištění předoperačních vyšetření a jejich výsledků dle ordinace lékaře
 • zajištění krevních derivátů

Pomůcky k očistnému klyzmatu

Související lékařské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít