Terapie

 ? 

Bezprostřední příprava etapa

 ráno před operačním výkonem

 • kontrola dokumentace, operačního pole
 • podání ranní premedikace (obvykle kolem 6. hodiny)
 • ranní toaleta
 • sepsání a uložení cenností dle platných postupů (cennosti jsou uloženy v trezoru)
 • kontrola stavu chrupu, uložení zubní protézy k cennostem
 • opětovná edukace pacienta o dietním režimu, kontrola dodržování nařízení včetně zákazu kouření
 • splnění ordinací lékaře, např. odběry biologického materiálu, podání léků infuzí (diabetici, pacienti s poruchou výživy), zavedení permanentního močového katétru apod.
 • prevence tromboembolické nemoci - bandáže DK

období bezprostředně před operací

 • vymočení pacienta, doprovod na toaletu (pacient je již pod vlivem předchozí premedikace)
 • podání premedikace na vyžádání (pacient již nevstává z lůžka) obvykle 30-45 minut před výkonem
 • převlečení pacienta do sálového oděvu těsně před odvozem na sál
 • dopomoc pacientovi při přemísťování na vozík, jímž bude pacient odvezen NZP na operační sál
 • doprovod pacienta sestrou do předsálí, kde proběhne předání pacienta sálové sestře

obsah předání informací

 • důležité informace o pacientovi
 • informace o cennostech, které nebylo možné sejmout
 • informace o premedikaci, času podání, stavu vědomí
 • předání chorobopisu, RTG snímků a další případné dokumentace

Bandáže dolních končetin

Související lékařské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít