Terapie

 ? 

Antiepileptika etapa

Dříve se používalo označení antikonvulziva – protikřečové léky.

 • podávají se pro snížení rizika výskytu epileptického záchvatu nebo na zastavení jeho průběhu
 • tlumí motorickou oblast mozkové kůry
 • léčiva potlačí záchvaty, ale neléčí příčinu choroby
 • léčba je dlouhodobá a pravidelná, nejlépe bez přerušení
 • dávku léčiva je vždy nutno určit individuálně
 • nikdy se nesmí náhle vysadit léčivo nebo prudce snížit dávka léčiva – hrozí série velkých záchvatů
 • také změna jednoho léčiva za jiné léčivo musí být postupná
 • vždy je nutno brát do úvahy možnost lékových interakcí
 • výběr antiepileptika závisí na typu epilepsie, na věku a reakci pacienta
 • nevýhodou jsou značné rozdíly v aktuální délce biologického poločasu u jednotlivých pacientů (16-68 hodin)
 • některá antiepileptika jsou účinná pouze u některých forem epilepsie

další zásady léčby

 • nutno dbát na životosprávu a pravidelný denní režim
 • dodržovat zákaz požívání alkoholických nápojů,léčiva užívat vždy po jídle
 • sledovat krevní obraz a jaterní testy

Rozdělení antiepileptik

klasická antiepileptika

karbamazepin, kyselina valproová, fenytoin

etosuximid, benzodiazepiny, fenobarbital

 • karbamazepin
  • dobře se vstřebává
  • začínají se používat v malých dávkách, které se postupně zvyšují
  • používá se u neuralgií trigeminu

nežádoucí účinky

  • závratě, ospalost, nystagmus, parestezie
  • gastrointestinální obtíže (nechutenství, nauzea, průjem, zácpa)
  • poruchy krvetvorby
  • poškození jater
  • předpokládá se teratogenita
  • při předávkování podrážděnost, agresivita
 • kyselina valproová (valproát sodný)
  • široké spektrum účinnosti
  • prakticky na všechny typy epileptických záchvatů
  • je lékem první volby
  • málo nežádoucích účinků
  • nemá sedativní účinky a nesnižuje výkonnost
 • fenytoin
  • široké spektrum účinnosti

nežádoucí účinky

  • větší výskyt nežádoucích účinků
  • poškozuje dásně – nadměrný růst dásní
  • nutná zvýšená ústní hygiena
  • nutný přívod vitaminu B1
  • únava, zmatenost
  • kožní alergie
  • nadměrné ochlupení u žen
  • je podezřelý z poškození plodu – v této souvislosti se uvádí vyšší riziko rozštěpů horního patra a rtu
 • etosuximid
  • má úzké spektrum účinku
  • speciální indikace
  • nežádoucí účinky nejsou časté
 • clonazepam
  • patří mezi benzodiazepiny
  • navozuje silnou sedaci
  • má i myorelaxační účinek

novější antiepileptika

vigabatrin, gabapentin, lamotrigin, felbamát

v případech, kdy selhává léčba klasickými antiepileptiky

 • vigabatrin
  • doplňkové léčivo při těžkých epilepsiích
  • silný útlum CNS
  • psychotické reakce – agresivní projevy
 • lomotrigin a felbamát

nežádoucí účinky

  • útlum CNS, závratě
  • kožní projevy

nežádoucí účinky antiepileptik

  • ospalost, závratě, zvracení, dvojité vidění – po několika týdnech zmizí
  • teratogenita (pravděpodobně již sama nemoc zvyšuje riziko teratogenity)
  • poškození jater (karbamazepin, valproát)
  • poruchy krvetvorby, dermatologické potíže (fenytoin, etosuximid)
  • poruchy metabolizmu vápníku a vitaminů (fenytoin)
  • hyperplazie dásní  (fenytoin)
  • problémem je potencionální teratogenita - přesto platí shoda, že záchvaty gravidní ženy musí být léčeny – užívají se co nejnižší účinné dávky

Související lékařské diagnózy:

Související edukace:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít