Lékařské diagnózy

 ? 

Epilepsie etapa

Definice

Jde o neurologické onemocnění projevující se opakovaným výskytem epileptických záchvatů, kdy dochází

 • k záchvatovitým změnám elektrické aktivity mozku
 • ke změně vědomí, chování, jednání, vnímání, pociťování, řeči, hybnosti
 • trvá několik vteřin, do 3 minut zpravidla odezní

Etiologie

Ke vzniku epileptického záchvatu jsou důležité tři faktory

 • epileptické ložisko – přítomnost epileptických neuronů generujících epileptické výboje
 • epileptická pohotovost – podmíněná geneticky, stavem vnitřního prostředí, zevními faktory (spánková deprivace, alkohol, fyzická vyčerpanost)
 • epileptický podnět - impulz, který způsobuje záchvat (blikající světlo)

Z hlediska příčin existují tři druhy epilepsií

Symptomatická epilepsie (příznaková) – v důsledku strukturální léze CNS

 • následek úrazu hlavy (poúrazová epilepsie)
 • mozkové nádory
 • po infekci mozku

Idiopatická epilepsie – předpokládá se vrozená dispozice

Kryptogenní epilepsie – příčina se dostupnými vyšetřovacími technikami nezjistí

 

Etiopatogenetické faktory vzniku záchvatů v závislosti na věku

PRENATÁLNĚ – choroby matky v těhotenství (infekční a toxické vlivy)

PERINATÁLNĚ – asfyxie, trauma CNS, intrakraniální krvácení

POSTNATÁLNĚ – trauma, infekce CNS

DOSPÍVÁNÍ, DOSPĚLOST – nádory CNS, trauma CNS, infekce CNS, příznaky drogové či alkoholové abstinence

Klinický obraz

Klasifikace epileptických záchvatů

 • I. PARCIÁLNÍ (lokální neboli fokální)
  • abnormální elektrická aktivita vychází pouze z určité části mozku (z mozkové kůry)
  • jednoduché (nedochází k alteraci vědomí)
  • motorické, senzitivní, senzorické, psychické, aura
  • komplexní (provázené poruchou vědomí)I
 • II. GENERALIZOVANÉ (celkové) – abnormální elektrická aktivita se šíří po celém  mozku
  • porucha vědomí je provázená motorickými projevy
  • křeče tonicko-klonické, tonické, myoklonické, atonické, absence křečí
  • generalizované epileptické syndromy

Diagnostika

anamnéza 

 • infekční onemocnění matky v průběhu gravidity
 • průběh těhotenství matky, porodu (spontánní, klešťový, údaj o kříšení)
 • zralost plodu při porodu (předčasný porod, v termínu)
 • psychomotorický vývoj dítěte v kojeneckém, batolecím období
 • genetická dispozice z hlediska rodinné anamnézy
 • úrazy s poraněním hlavy
 • zánětlivá onemocnění mozku (encefalitis, meningomyelitis)
 • nádorová onemocnění mozku
 • febrilní křeče
 • výskyt prvního záchvatu, jeho projevy
 • co předcházelo vzniku záchvatu, např. spánková deprivace, abúzus alkoholu nebo drog
 • kolik proběhlo záchvatů, zda byly spojené s bezvědomím
 • četnost záchvatů
 • jaké léky pacient užívá

neurologické vyšetření

laboratorní vyšetření

 • krve
  • biochemie - minerály, jaterní testy, glykemie
 • moči
  • biochemie
 • mozkomíšního moku

elektrofyziologická

EEG (elektroencefalografie)

 • nativní EEG
 • aktivační metody (hyperventilace, fotostimulace, spánková deprivace)
 • dlouhodobé monitorování s videozáznamem

zobrazovací metody

 • CT (počítačová tomografie)
 • MR (magnetická rezonance)

psychologické vyšetření 

Terapie

Konzervativní terapie

 • medikamentózní (antiepileptika)
 • úprava životosprávy – režimová opatření
  • nepobývat ve velkém teple a na prudkém slunci
  • dodržovat pravidelný denní režim
  • zajistit dostatečný noční spánek
  • vyvarovat se velké fyzické námahy
  • volit lehkou, nedráždivou stravu
  • naprostý zákaz drog, alkoholu

Chirurgická léčba

Používá se v případě farmakorezistentní epilepsie.

Místo vpichu lumbální punkce Atraumatická punkční jehla pro lumbální punkci Claudův manometr Sterilní stolek – pomůcky pro lumbální punkci Nesterilní stolek – pomůcky pro lumbální punkci Rozmístění svodů při EEG vyšetření Fyzikální vyšetření Dětské Glasgow Coma Scale Vyšetřovací poloha u dítěte - kojenec, batole Lumbální punkce

Související vyšetřovací metody:

Související terapie:

Související ošetřovatelské diagnózy:

Související edukace:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít