Edukace

 ? 

Edukace klienta s epilepsií etapa

 

Epilepsie je skupina poruch mozku projevujících se opakovanými záchvaty (paroxysmy) různého charakteru. Záchvaty jsou způsobeny výbojem v elektrické činnosti určité části nervových buněk a mohou se projevovat poruchami vědomí a vnímání, křečemi, vegetativními projevy a psychickými příznaky. Mezi záchvaty je pacient v normálním stavu a bez obtíží. V populaci se udává její výskyt 1 %, ale bude pravděpodobně vyšší.

Epileptický záchvat je stav, při němž náhle dojde k poruše vědomí (nemusí to být bezvědomí) provázené motorickými projevy, křečemi, automatizmy (návyky a zlozvyky) a někdy pouze senzitivními (citlivost), senzorickými (smyslové), vegetativními (nevolnost, pocení) nebo psychickými (duševními) projevy.

Epileptický stav nastává, když dochází k opakovaným epileptickým záchvatům, aniž by mezi nimi pacient nabyl vědomí (status epilepticus).

Příčiny vzniku epilepsie

 • Samostatná epilepsie (záchvaty)
  • geneticky daná (začíná mezi 2. a 14. rokem), závažnější forma epilepsie
  • poranění spojené s porodem (hypoxie plodu, klešťový porod)
  • neznámá příčina
 • Sekundární epilepsie (záchvaty)
  • úrazy hlavy
  •  nádorové onemocnění (nádor mozku), cévní a infekční onemocnění mozku
  • závislosti (drogy, alkohol)

Příznaky epileptického záchvatu

1. Jednoduché parciální záchvaty - záchvat postihuje určité ložisko mozku, projeví se dočasnou poruchou postižené oblasti (hmat, sluch, zrak, myšlení...). Vědomí není narušeno.

2. Komplexní parciální záchvaty - záchvat postihuje širší oblasti mozku. Vědomí bývá narušené a bývá porucha paměti.

3. Generalizovaný záchvat bez křečí - tzv. ABSENCE, záchvat postihující celý mozek, projevuje se náhlou a krátkou poruchou vědomí. Projeví se strnulým pohledem a přerušením práce nebo jiné činnosti.

4. Generalizovaný záchvat s křečemi - klasický obraz toho, co si lidé představí pod pojmem epilepsie. Jde o křeče a výpadek vědomí. Záchvat trvá několik minut a pak ještě několik minut (až hodin) trvá, než se člověk dostane zpět do normálu.

 

 • Prodromy
  • objevují se několik hodin až dnů před záchvatem
  • podrážděnost, nedůtklivost, hašteřivost, bolesti hlavy a končetin
 • Aura
  • objevuje se těsně před záchvatem
  • jen u jednoduchých záchvatů ( ložiskových - proto různé aury)
  • zraková aura: nemocný vidí blesky, plameny
  • sluchová aura: slyší pískání, zvonění
  • čichová aura: cítí nepříjemný zápach spálené gumy
  • senzitivní aura: parestézie v částech těla (mravenčení)
 • Jednoduché parciální záchvaty
  • Dočasná porucha postižené oblasti (hmat, sluch, zrak, myšlení), vědomí není narušeno.
 • Petit mal
  • děti a mladí lidé
  • náhlá a prudká porucha vědomí trvající sekundu či několik sekund
  • bez křečí, záškuby očních víček a končetin, nemocný nepadá na zem
  • zastaví se v činnosti, zahledí se do prázdna, zastaví se v řeči, v psaní, pustí hrnek
  • po skončení záchvatu pokračuje v činnosti, nemocný přitom neví, co se po dobu záchvatu stalo
  • frekvence malých záchvatů je různá, někdy je jich i několik za den

·          Grand mal

o         náhlé bezvědomí, pád na zem

o         TONICKÉ KŘEČE: trvají 30 sekund, křeče příčně pruhovaného svalstva celého těla, stočení očních bulbů a hlavy do strany, ruce sevřeny v pěst, bledost vystřídá cyanóza

o         KLONICKÉ KŘEČE: trvají 1-2 minuty i déle, prudké záškuby celého těla, nemocný bije hlavou i končetinami o zem, chrčivé dýchání, sliny u úst, zkrvavělé sliny (při pokousání), pomočení, mydriáza (rozšíření zornic)

o         po skončení záchvatu – bezvědomí a křeče přecházejí do hlubokého spánku nebo se nemocný probere, je zmatený, dezorientovaný, pomalý, neobratný až agresivní

o         frekvence záchvatů je různá, několik záchvatů za celý život, ale i během jednoho týdne

První pomoc při epileptickém záchvatu

 • uklidnit okolí, zachovat klid
 • zabránit poranění postiženého – odstranit z jeho blízkosti předměty, o něž by se mohl při křeči poranit (ostré hrany nábytku, topná tělesa), podložit hlavu měkkou textilií (kabátem), nechat postiženého pokud možno na místě
 • uvolnit případné sevření krku (uvolnit šálu, kravatu, rozepnout límeček, položit na bok, zajistí se tak lepší dýchání)
 • nedávat tvrdé předměty mezi zuby (riziko poranění, kousnutí do jazyka)
 • nechat postiženého ležet, dokud nenabude vědomí, ale neopouštět ho, dokud se tak nestane
 • nepodávat po probuzení tekutiny (riziko aspirace)
 • volat lékařskou pomoc, jde-li o první epileptický záchvat, opakované záchvaty - status epileptikus, poranění nebo trvající dezorientaci

Komplikace

Status epilepticus – stav, kdy se nahromadí velké epileptické záchvaty, v období mezi jednotlivými záchvaty nemocný nenabude vědomí. Jedná se o život ohrožující stav.

Diagnostika

 • anamnéza (rodinná, osobní, pracovní, nynější onemocnění)
 • EEG, CT, RTG lebky, NMR, EKG
 • interní, psychologické a neurologické vyšetření
 • případně endokrinologické, metabolické vyšetření

Léčba

 • PREVENCE: chránit matku před úrazy, předcházet těžkým úrazům (zvolit porod císařským řezem), chránit dítě před infekcemi nervového systému a před úrazy
 • FARMAKOTERAPIE: antiepileptika (pravidelné užívání léků)
 • ÚPRAVA ŽIVOTOSPRÁVY: nepracovat ve velkém teple, na slunci a na nočních službách, vyvarovat se velké fyzické námahy, udržovat pravidelný životní rytmus (nespat přes den – provokuje se tak epileptický záchvat), lehká nedráždivá strava, úplný zákaz drog, alkoholu
 • CHIRURGICKÁ: rezistence na farmakologickou léčbu,odstranění přesně určeného epileptického ložiska, odstranění nádoru

1 Edukační diagnózy

 • Ochota doplnit deficitní znalost
 • Ochota ke zlepšení léčebného režimu
 • Ochota zlepšit zvládání zátěže

2 Edukační cíle

 • a) kognitivní oblast – týká se osvojování si vědomostí a rozumových schopností
  • Nemocný zná komplikace epilepsie.
  • Nemocný umí vyjmenovat vhodné potraviny a nápoje.
  • Nemocný umí vyjmenovat nevhodné potraviny a nápoje.
  • Nemocný si je vědom pracovních omezení.
  • Nemocný ví, že musí dodržovat pravidelný životní rytmus.
 • b) afektivní – týká se získávání názorů a postojů
  • Nemocný chápe nutnost omezení a dodržování zásad životosprávy u epilepsie.
  • Nemocný chápe nutnost dodržovat všechna doporučení.

3 Edukační intervence

 • Uvést klienta do problematiky, vysvětlit všechny nejasnosti, zodpovědět všechny dotazy.
 • Poučit klienta o rizicích pádu a riziku pokousání. Vysvětlit, co je vhodné prostředí při epileptickém záchvatu (volné okolí, bez zábran, židlí, hran, tvrdých a tupých věcí, upozornit okolí na možný výskyt záchvatu a nutnost při pokousání jazyka či poranění zavolat urychleně záchrannou službu).
 • Poučit klienta o aktivitě a fyzické námaze – zákaz práce ve velkém teple a na prudkém slunci, vyvarovat se fyzické zátěže, nevhodných sportů – potápění, horolozectví, adrenalinové sporty (bungee jumping).
 • Nevhodné situace, které mohou zvýšit výskyt epileptického záchvatu – stres, menstruace u žen, nadměrná únava a fyzická aktivita, teploty, prostředí s blikajícími světly (diskotéka, PC a TV).
 • Poučit klienta o důležitých informacích týkající se epilepsie – chodit pravidelně na kontroly k lékaři a užívat naordinovaná léčiva, nosit je neustále u sebe, dodržovat životosprávu (zavedený pravidelný denní rituál bdění a v noci spánek – spánek během dne zvyšuje pravděpodobnost výskytu epileptického záchvatu), pravidelné sportování a odpočinek, riziko koupání v rybníku, bazénu (s dohledem), sprchování (ne koupání ve vaně).
 • Poučit klienta o přednosti konzumace vhodných potravin – pravidelná vyvážená strava, kvalitní maso (libové, neuzené, ryby), omezení soli, dostatek ořechů a semen, rýže, celozrnné obiloviny a pečivo, zakysané a mléčné výrobky (jogurty, kefír, mléko), strava s obsahem minerálů, stopových prvků a vitamínů (především v ovoci a zelenině), čerstvé ovocné a zeleninové šťávy, minerální vody, vhodné čaje (bylinné, neobsahující kofein).
 • Poučit klienta o nevhodnosti některých potravin – smažená, kořeněná, přesolená, uzená strava a pochutiny obsahující alkohol (likérové pralinky), umělá sladidla (řepkový cukr), alkohol (při léčení antiepileptiky nekonzumovat vůbec), drogy, kouření tabáku, kofein.
 • Pomoci s výběrem vhodného povolání – nesmí pracovat jako profesionální řidič, ve výškách, při fréze, s elektrickým proudem, při manipulaci s motorovou pilou, nesmí pracovat na nočních službách, ve směnných provozech, v hlučném, vlhkém a teplém prostředí, na přímém slunci, pracovat vždy s ochrannými pomůckami, neřídit motorová vozidla a letadla, zákaz držení zbrojního průkazu a zbraně.
 • Vysvětlit nutnost pravidelného užívání léčiv – předejde se komplikacím (status epilepticus, riziko poranění, riziko ohrožení okolních lidí, riziko aspirace).
 • Poučit o vhodnosti založení epileptického deníku a záznamů epileptických záchvatů, záznamenávat do epileptického deníčku své záchvaty a aury, předkládat svému ošetřujícímu lékaři, chodit na pravidelné kontroly.
 • Poučit klienta o omezení práce na PC a sledování TV– pravidelný denní rytmus, vyhledávání relaxačních technik (četba knih, luštění křižovek, sledování TV maximálně 6 hod/týdně, manipulace s PC 6 hod/týdně) a sportovní vyžití (jízda na kole, pomalé procházky do známých neodlehlých míst s alespoň 1 člověkem, nikdy ne sám!).
 • Poučit klienta o možných komplikacích, jako je status epilepticus, riziko poranění při epileptickém záchvatu, riziko aspirace apod. Důležité pro epileptika je především, aby se nevyskytoval v neznámém prostředí (v lese, na koupališti, na výletě v horách, na odlehlé cestě, v chatě ,,na samotě u lesa“...) sám, bez přítomnosti blízkého člověka, který se o něho postará v případě epileptického záchvatu.
 • Informovat o možnosti domácí péče. Návštěva zdravotního personálu u lidí s epilepsií, kteří žijí po většinu dne sami (rodina v práci, ve škole, na nákupech...) je vhodná a vítaná. Domácí péče zahrnuje kontrolu zdravotního stavu, dohled při užívání antiepileptik, dopomoc při hygieně (sprchování) a dodržování správné životosprávy (neužívat alkohol, drogy, správný denní rituál a spánek, omezení pracovních podmínek).

 

 

 

 

Skip Navigation Links.

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské diagnózy:

Související diagnostiky:

Související terapie:

Související kazuistiky:

loga
Zavřít