Terapie

 ? 

Nootropika (kognitiva) etapa

Nootropika

 • vhodná pro akutní stavy s poruchami vědomí

Kognitiva

 • vhodná pro chronické stavy s úbytkem intelektových schopností

Hranice mezi nimi není ostrá.

 • různorodá skupina léčiv
 • zlepšují prokrvení CNS – stimulují duševní funkce
 • u nervových buněk se zvýší energetický metabolizmus, tím se zvýší také využití glukózy a kyslíku
 • zlepšují myšlení, učení, paměť
 • zlepšují mozkové poruchy rozdílného původu
 • při dlouhodobém používání zlepšují stav pacientů – zejména mozkové funkce
 • nenavozují euforii a ani lékovou závislost
 • výzkum je zaměřen na nalezení účinnější léčby poruch paměti a myšlení u starců (stárnoucí populace)

příčiny

  • úbytek nervových buněk
  • neurony mají ve srovnání s jinými somatickými buňkami  omezenou schopnost regenerace
  • po jejich zániku je ztráta trvalá (ireverzibilní)

léčba

  • lehké mozkové dysfunkce u dětí a během stárnutí
  • stavy po otřesu mozku
  • stavy zmatenosti a dezorientace různého původu (Alzheimerova nemoc)
  • alkoholové delirium
  • po intoxikaci oxidem uhelnatým
  • doplňková léčba některých forem epilepsie
  • demence – poškozená paměť, kontrola emocionálních reakcí
 • piracetam
  • snadno proniká přes hematoencefalickou bariéru
  • zlepšuje průtok krve mozkem
  • zvýšený metabolizmus glukózy v mozku
 • meklofenoxát  a  pyritinol
  • snadno proniká přes HEM
  • zvýšený metabolizmus glukózy v mozku
 • námelové alkaloidy – dihydroegotoxin
  • zlepšují krevní cirkulaci v mozku
 • pentoxifylin

extrakt ze stromu Gingo biloba

  • vazodilatanční účinky na mozkové cévy
  • příznivé účinky na mozkové funkce
 • taktin
  • inhibitor enzymu acetylcholinesterázy
  • zvyšuje hladinu acetylcholinu v CNS
  • ve stáří deficit cholinergního systému – poruchy paměti
 • selegilin
  • inhibuje  MAO - B
 • donepezil a rivasigmin

nežádoucí účinky

 • neužívat společně s benzodiazepiny
 • inhibují uvolňování acetylcholinu

Související lékařské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít