Diagnostika (Vyšetřovací metody)

 ? 

Snímek skeletu etapa

  • rtg. snímky hrají podstatnou roli při diagnostice úrazů a onemocnění kostí a kloubů
  • snímkování lze provádět na rtg pracovišti i na lůžku
  • rtg. snímek skeletu se provádí ve dvou základních na sebe kolmých projekcích (předozadní a bočná) v konstantní vzdálenosti rentgenky od kazety
  • v některých případech je nezbytné provést speciální cílené projekce (např. u ramenního kloubu, páteře, pánve atd.)
  • před vyšetřením není nutná žádná příprava pacienta

Související lékařské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít