Lékařské diagnózy

 ? 

Fraktura femuru etapa

Definice

Porušení kontinuity kosti úrazem nebo onemocněním.

Etiologie

 • úraz – pád z výšky, dopravní nehody, sport
 • porodní zlomeniny
 • fraktury u syndromu týraného dítěte
 • osteoporóza, vrozená onemocnění skeletu 

Dělení zlomenin

podle místa

 • diafyzární
 • metafyzární
 • epifyzární

podle mechanizmu vzniku

 • vzniklé přímým násilím
 • vzniklé nepřímým násilím
 • patologicky vzniklé
 • únavové (stresové)

podle stupně porušení kontinuity kostí

 • úplné
 • neúplné – subperiostální

podle stupně postižení měkkých tkání

 • zavřené
 • otevřené

podle průběhu linie

 • příčné
 • šikmé
 • podélné
 • spirální
 • zlomeniny s vpáčením úlomků
 • tříštivé

dislokace zlomenin – vzájemný posun úlomků

 • ad latus – posun do strany
 • ad axim – posun z osy
 • ad longitudinem – posun do délky
 • ad peripheriam – posun do strany
 • s distrakcí – s oddálením úlomků
 • s kontrakcí – se zkrácením
 • kombinace

zlomeniny typické pro dětský věk

 • separace epizýzy a epifyzární zlomeniny – zlomeniny oblasti růstové ploténky
 • zlomeniny z ohnutí – není patrná linie lomu, ale přesto dojde k jasné deformaci kosti, vyskytují se spíše u malých dětí a nejčastěji je lze nalézt na ulně a fibule, kde doprovázejí úplné dislokované zlomeniny radia či tibie
 • zlomeniny typu vrbového proutku – subperiostální (v místě působení násilí je kortikalis pouze ohnutá, periost je celistvý, na opačné straně je roztržen periost a poraněna kortikalis)
 • kompresivní zlomeniny – stlačení a nahrnutí kortikalis do podoby jakéhosi valu, kontinuita kosti ani periost nebývají přerušeny (nejčastěji na metafýze předloketních kostí)
  (Havránek, 1991)

Nejčastější zlomeniny femuru u dětí

 • zlomeniny proximálního femuru
  • zlomeniny krčku femuru – u dětí vzácné
  • apofyzární separace trochanterů – k odlomení trochanterů dochází většinou při sportovní činnosti (atletika, gymnastika) vlivem prudké kontrakce svalů
  • subtrochanterické zlomeniny – linie lomu probíhá těsně pod malým trochanterem
 • zlomeniny diafýzy femuru – téměř vždy kompletně dislokované fraktury s výraznou kontrakcí úlomků
 • poranění distální části femuru
  • suprakondylické metafyzární zlomeniny – vznikají působením velkého násilí na flektované koleno
  • poranění distální růstové chrupavky femuru

Komplikace

včasné

 • posthemoragická anemie (u zlomenin femuru a pánve)
 • ischemie končetin
 • avaskulární nekróza – porušená výživa kosti
 • trombóza – zejména u dívek užívajících kontracepci

pozdní

 • rozdílná délka končetin
 • předčasný uzávěr růstové ploténky
 • deformity
 • poruchy hojení ran – infekce
 • poruchy funkce

Klinický obraz

 • silná bolest v místě
 • porušení tvaru v místě či okolí fraktury – krevní výron, posun úlomků
 • otok
 • omezení nebo porušení aktivní hybnosti, patologická hybnost v místě zlomeniny
 • krepitace – zvuk vyvolaný třením úlomků kostí

Diagnostika

anamnéza

fyzikální vyšetření

  • aspekce 
  • palpace

laboratorní metody

  • hematologie – KS, KO
  • biochemie krve – CRP
  • biochemie moči – moč + sed

zobrazovací metody

  • rtg, CT
  • NMR
  • neurologické vyšetření (poranění nervů)
  • vyšetření cév (poranění cév)

Terapie

režimová opatření

 • ošetření v rámci poskytnutí první pomoci
 • definitivní ošetření na chirurgickém pracovišti nemocnice
dietoterapie
 • dostatek bílkovin, vápníku ve stravě, dostatek vit. C, bóru
farmakoterapie
 • analgetika
 • antitrombotika
 • profylakticky ATB
 • antipyretika
 • snižování otoků

speciální léčba

konzervativní

 • repozice
 • fixace sádrovou spikou – jednostranná či oboustranná, má jen velmi omezené použití
 • extenze (trakce)
  • kožní náplasťová trakce u dětí do 20 kg hmotnosti
  • skeletální trakce – Kirschnerova za proximální tibii

operační

 • otevřená repozice bez použití implantátu
 • vnitřní fixace kovem – intramedulární osteosyntéza pomocí Prevotových prutů
 • zevní fixace

rehabilitace

 • pasivní cvičení na motorové dlaze
 • nácvik chůze s berlemi
 • aktivní cvičení

Související vyšetřovací metody:

Související terapie:

Související ošetřovatelské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít