Diagnostika (Vyšetřovací metody)

 ? 

CT angiografie (CTA) etapa

CTA je neinvazivní metoda zobrazování cévního systému, která je založena na prostorové (SD) rekonstrukci obrazu ze spirální série axiálních skenů. Nezbytnou podmínkou možnosti provedení prostorové rekonstrukce je přítomnost kontrastní látky ve zobrazovaných cévních strukturách v dostatečném množství. Kontrastní látka se aplikuje i.v., série spirálních skenů se získává v době maximálního nasycení vyšetřovaných cévních struktur.
Výhodou CTA ve srovnání s angiografií je možnost sledovat výsledný prostorový obraz v jakékoli projekci.
Aplikace kontrastní látky do žíly umožňuje provádět CTA u ambulantních pacientů a snižuje riziko potenciálních komplikací.
Nevýhodou CTA je menší prostorová rozlišovací schopnost, nemožnost zobrazit selektivně jednotlivé tepny, sledovat dynamiku toku.

 

Příprava pacienta

  • pacient lační 4-6 hodin před vyšetřením
  • podepisuje informovaný souhlas
  • při emergentním vyšetření s podáním kontrastní látky je nemocný zpravidla zajištěn zavedením nasogastrické sondy pro prevenci aspirace při nežádoucí rakci po podání kontrastní látky
  • u alergiků - podání 20 mg Prednizonu 3x po 6 hodinách před očekávaným vyšetřením (večer a ráno), případně podáním 200-300 mg Hydrokortizonu i.v. 1 hodinu před výkonem a bezprostředně před výkonem
  • pro aplikaci kontrastní látky zavést žilní vstup - kanyla musí mít průsvit a tlakovou odolnost odpovídající nárokům na požadovaný průtok kontrastní látky (obvykle 3-5 ml/s)

 

Sledování po vyšetření

  • periferní žilní vstup by měl být ponechán nejméně 30 minut po podání kontrastní látky
  • sledovat vznik alergických projevů nejméně 30 minut po vyšetření

Související lékařské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít